Ontwerp

Onze ontwerpen zijn afhankelijk van de mensen, de opgave en de plek. 

We werken bewust aan een betere wereld. Net als onze beste opdrachtgevers. Dat vergt veel van alle betrokkenen maar levert ook resultaat op. Door onze maatschappelijke drive en door onze integrale aanpak.

Niet omdat we stedenbouw en landschap aan elkaar knopen. Maar vooral omdat we sociaal, functioneel, programmatisch en ruimtelijk kijken en ontwerpen. Alleen hierdoor kunnen wij ons ideaal benaderen; het realiseren van een leefomgeving die maatschappelijk en fysiek toekomstbestendig is en waarin mensen zich thuis voelen.    

Ons palet aan producten is breed en gaat van globale visies tot secure detailuitwerkingen. Zoals thematische verkenningen, masterplannen, schetsontwerpen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen, beeldkwaliteitsplannen, kavelkompassen en inrichtingsplannen.   

Voor opgaven op het snijvlak met architectuur of met civiele techniek beschikken wij over een goed netwerk van bevriende bureaus.