Van kennispark naar watercampus

Bedrijventerrein, Enschede

​​​​​​​In het kader van de prijsvraag Ruimte voor Water deden wij een ontwerpend onderzoek naar de vraag of er meer ruimte voor water kan worden gemaakt in het nieuwe ontwerp voor het Kennispark in Enschede. De prijsvraag, georganiseerd door BNA Netwerk Oosting, daagde ons uit een integraal ontwerp te maken waarbij wateropgaves in de toekomst benut kunnen worden bij het verbeteren van de omgeving.

In het kader van de prijsvraag Ruimte voor Water deden wij een ontwerpend onderzoek naar de vraag of er meer ruimte voor water kan worden gemaakt in het nieuwe ontwerp voor het Kennispark in Enschede. De prijsvraag, georganiseerd door BNA Netwerk Oosting, daagde ons uit een integraal ontwerp te maken waarbij wateropgaves in de toekomst benut kunnen worden bij het verbeteren van de omgeving.

Relatie met de omgeving

In ons voorstel vormt het Kennispark een nieuwe schakel in het huidige watersysteem van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en het Kristalbad. Het gefilterde water wordt ingelaten in de Elsbeek 2.0, een beekzone waar het water zijn eigen weg mag vinden. Zo ontstaat een experiment met de natuur wat zorgt voor een dynamische omgeving. De beek ligt centraal in het park zodat dit prachtige en ingenieuze watersysteem zichtbaar en beleefbaar is.

Ook de andere openbare ruimtes worden onderdeel van dit watersysteem door een dicht netwerk aan mogelijkheden voor waterberging en infiltratie. Hierbij zijn het aangaan van een relatie met de omgeving en het meewerken met de topografie de basis.

Innovatief waternetwerk

Ook de andere openbare ruimtes worden onderdeel van het watersysteem door het dichte netwerk aan mogelijkheden voor waterberging en infiltratie. Hierbij zijn het aangaan van een relatie met de omgeving en het meewerken met de topografie de basis. Door nieuwe maaiveldniveaus te creëren wordt ervoor gezorgd dat water langer kan worden vastgehouden en langzamer wordt afgevoerd zodat het meer tijd krijgt om te infiltreren in de bodem. Verharding maakt plaats voor kwalitatieve groene ruimtes, zoals regentuinen, waterpleinen en wadi’s. Via een groene zone aan het spoor wordt de aanliggende woonwijk verbonden met het park en het Kristalbad.

Uiteindelijk ontstaat er een waterkringloop binnen het park die de interactie aangaat met het omliggende gebied. Het Kennispark zal er voortaan groen en aantrekkelijk uitzien, met veel verblijfskwaliteit, ruimte voor biodiversiteit, en natuurlijk ruimte voor water.

Belangrijke lessen
Uiteindelijk is er een aantal belangrijke lessen te trekken uit dit ontwerpend onderzoek. Zowel op de grote als op de kleine schaal. Deze zijn ook op andere locaties toepasbaar zodat er meer ruimte voor water gecreëerd kan worden.

Op kleine schaal zijn er in en rondom de pocketparks vele opties waar het Kennispark mee aan de slag kan. Denk aan het afkoppelen van hemelwater, het verplichten of aanmoedigen van groene daken, het aanleggen van slimme regenbuffers. Het aanleggen van collectieve waterbuffers, waterpleinen, regentuinen en vijvers. Tot het zorgen voor een netwerk van wadi’s, ecologische waterafvoer, groen-blauwe lopers met halfverharding en groen parkeren waar dat nog op het maaiveld gebeurt

Op grote schaal moeten we in plaats van het negeren van de huidige topografie met maximale afspoeling als gevolg, vaker meewerken met de topografie door het creëren van terrassen en nieuwe maaiveldniveaus waardoor water maximaal wordt vastgehouden.

Daarnaast zorgen we ervoor dat we van verharding overal en afvoer via het riool, naar een geïntegreerd watersysteem gaan in een groene omgeving met minimale afvoer naar het riool. Een belangrijk onderdeel daarin is om van parkeren verspreid over het hele gebied, te gaan naar een geclusterd parkeersysteem langs de randen van het park waarbij gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit. Ook dient het park van volledige inrichting ten dienste van de auto, te gaan naar een netwerk van shared spaces met een focus op langzaam verkeer.

Bekijk via de link hieronder de video die we naar aanleiding van dit project hebben gemaakt:

(1) Water voor Ruimte op Kennispark Enschede - YouTube

 

 

  • Regentuin
  • Locatie Kennispark
  • Plankaart Kennispark
  • Elsbeek 2.0
  • Innovatief waternetwerk
  • Van lineair naar circulair
  • Mobiliteitshub
  • Ingrepen op kleine schaal
  • Ingrepen kleine schaal
  • Ingrepen kleine schaal

Specificaties van 'Van kennispark naar watercampus'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
BNA Oosting
periode: 
maart 2021 - juni 2021
producten: 
Ontwerpstrategie