Poort van Egmond

Duingebieden, Egmond aan Zee

In opdracht van PWN (Puur Water en Natuur waterleidingbedrijf) ontwikkelden we samen met OAK consultants en de specialisten van PWN een landschappelijke visie op een ecologische verbinding in Egmond. 

Tussen de twee bebouwingskernen van Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee ligt een smal tussengebied dat een cruciale ecologische en landschappelijke schakel vormt tussen de duingebieden ten noorden en zuiden. Deze flessenhals is nog de enige mogelijke locatie om de twee duingebieden met elkaar te verbinden. Met het verplaatsen van de sportvelden ontstaat, in combinatie met een ecoduct over de Egmonder Straatweg, een kans voor een aantrekkelijke nieuwe verbinding.

Onderdeel van onze visie zijn twee nieuwe natuurlijke iconen voor Egmond aan Zee: De Vlindervallei en de Poort van Egmond. De Vlindervallei is een natte duinvallei op de plaats van de oude sportvelden. De vlindervallei vormt een laagte in het landschap die ruimte biedt aan de opvang van hemelwater van de naastgelegen woonwijken. Het projectgebied is daarnaast schaduwrijk en tijdens hete dagen een aangename plek om te wandelen.

De Poort van Egmond is het ecoduct over de Egmonder straatweg. In noord-zuid richting is het een cruciale schakel in de ecologische en recreatieve verbinding, terwijl deze in oost-west richting de entree tot Egmond aan Zee markeert. In de vormgeving komt dit terug: het ecoduct lijkt een zwevend duin boven de weg waardoor je denkt dat je onder het duin door het Egmondse kustlandschap inrijdt.

Naast een ecologische verbinding maakt de Poort van Egmond het mogelijk om een ommetje rond Egmond te maken zonder dat je daarbij nog grote wegen of woonwijken kruist. Het is de ultieme natuurbeleving om de hoek. Zo dragen we bij aan een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied in de duinen. 

Specificaties van 'Poort van Egmond'

land: 
Nederland
keywords: 
Biodiversiteit Ecologische verbinding Ecologie Natuurbeleving Recreatie
opdrachtgever: 
Puur Water en Natuur Waterleidingbedrijf
periode: 
2022
producten: 
Visie