De weg naar de toekomst

Nijmeegseweg, Arnhem

Het gebied aan de Nijmeegseweg in Arnhem wordt verdicht met circa 600 woningen. In een co-creatief proces met wijkbewoners en gemeente maakte OD205 een breed gedragen visie voor dit nieuwe woon- en leefgebied. Uitgewerkt tot stedenbouwkundig schetsontwerp (fase 1, zomer 2020/voorjaar 2021), pakt dit plan de barrièrewerking van de Nijmeegseweg aan en behoudt en versterkt de groene kwaliteiten van het plangebied. Deze verdichtingslocatie wordt een ‘tuinstad-allee’, natuurinclusief en klimaatadaptief. Inmiddels is het project in fase 2 (vanaf september 2023). OD205 begeleidt de vervolgplannen: het verleggen van de Nijmeegseweg en de bouw van de eerste 350 woningen.

De stad Arnhem heeft behoefte aan nieuwe woningen. Om aan die vraag naar nieuwbouw te voldoen wordt een gebied aan de Nijmeegseweg verdicht met circa 600 woningen. De Nijmeegseweg is de zuidelijke toegangsweg tot Arnhem en vormt in de wijk Malburgen een barrière tussen het oostelijke en het westelijke deel van de wijk. Tegelijkertijd bezit die barrière kwaliteiten: bewoners van Malburgen hechten zeer aan het vele groen en de grote bomen van het huidige profiel.  

Luisteren en begrip verkrijgen 

In een eerdere poging deze verdichtingsopgave vorm te geven, voelden de wijkbewoners zich onvoldoende gehoord. Vanuit een ruime ervaring met participatieprocessen stelde OD205 een echt co-creatief ontwerptraject voor, met als vertrekpunt: luisteren en begrip verkrijgen.  

Met wijkbewoners en gemeente ontwikkelde OD205 een breed gedragen visie voor dit nieuwe woon- en leefgebied (fase 1, zomer 2020/voorjaar 2021). Centrale gedachte: het versmallen van de zuidelijke toegangsweg tot een oversteekbare 'tuinstad-allee', met aan weerszijden nieuwe bebouwing. OD205 ontwikkelde deze visie door tot een stedenbouwkundig schetsontwerp (zomer 2020/voorjaar 2021). In Fase 1 werkten OD205 dit schetsontwerp uit tot een ontwerp en een kwaliteitsplan. 

Versterken en verbeteren 

Op verschillende schaalniveaus pakt het plan van OD205 de tweedeling in de wijk Malburgen aan en behoudt en versterkt de groene kwaliteiten van het gebied. Het eindresultaat is een natuurinclusief en klimaatadaptief woongebied dat de west- en oostzijde van Malburgen beter verbindt en een nieuw gezicht geeft. Bovenal bezorgt het plan aanwonenden en wijkbewoners betere langzaam verkeer verbindingen en een uitnodigende en veelzijdige groene openbare ruimte aan de Nijmeegseweg. 

Met de bewoners 

Met een breed samengestelde klankbordgroep van zo’n dertig wijkbewoners doorliep OD205 een gezamenlijk ontwerptraject aan de hand van vier heldere stappen: samen ontdekken, samen dromen, samen verbeelden en samen verbeteren. Elke stap ging van start met een thema-avond op locatie. 

Zo leerden bewoners en ontwerpers gezamenlijk het plangebied (opnieuw) kennen en werkten aan een gezamenlijke visie en een gedragen schetsontwerp. Het inzetten van creatieve werkmethoden was hierbij een belangrijk middel.  

Nauwe afstemming met de gemeente 

Parallel aan dit traject ging OD205 in gesprek met de gemeentelijke projectgroep. Niet alleen werd het masterplan getoetst aan programma’s en beleid, ook de complexiteit van de opgave - zeker op het gebied van verkeer - vroeg om nauwe afstemming met de gemeentelijke deskundigen. Hierbij kwam ook het strategische aspect van de opgave om de hoek kijken. Het door OD205 geïntroduceerde transitieproces - een langzame en stapsgewijze ontwikkeling van het gebied vanuit een sterke toekomstvisie op wonen, groen, openbare ruimte en verkeer – hielp om draagvlak aan kwaliteit te verbinden. 

Download hier de projectbrochure

Specificaties van 'De weg naar de toekomst'

land: 
Nederland
keywords: 
stedenbouwkundige visie, participatie, beeldkwaliteitsplan
opdrachtgever: 
Gemeente Arnhem
periode: 
februari 2020 - maart 2021, december 2021 - februari 2023
producten: 
stedenbouwkundige visie, participatietraject, schetsontwerp fase 1, gevolgd door (beeld-) kwaliteitplan
programma: 
Fase 1: 230 woningen, Fase 2: p.m.