Schoon laboratorium voor de ganse stad

Linkeroever, Antwerpen

Hoe ziet de toekomst van de stad er uit? Om hierover het maatschappelijke debat aan te zwengelen selecteerde de stadsbouwmeester van Antwerpen Linkeroever als pilotgebied voor een ideeënwedstrijd onder Europese ontwerpbureaus. Op basis van ons perspectief; Linkeroever als laboratorium van de stad, zijn we gekozen de visie verder uit te werken.

We weten dat het roer om moet als het gaat om stadsontwikkeling. Programma, geld en ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijk. Echter zijn duurzaamheid, co-creatie en strategisch ontwerpen de thema’s die nu een leidende rol moeten krijgen. Linkeroever leent zich bij uitstek om hiermee te experimenteren; om te testen wat er werkt en wat er niet werkt. Er is grote bestuurlijke wil, een robuust openbaar raamwerk en veel onbenutte ruimte.

Onze aandacht gaat uit naar circulaire stromen, zoals water, energie en afval. Daarnaast naar een nieuwe verhouding tussen bewoners/ondernemers en gemeente: co-creatie waar mogelijk, sturing waar nodig. Als derde invalshoek kiezen wij voor het landschap als toekomstige drager van de ruimtelijke ontwikkeling. De Borgerweertpolder waarin Linkeroever haar oorsprong kent, wordt door ons opnieuw geïnterpreteerd.

De drie invalshoeken vormen samen een krachtige motor die de transformatie van Linkeroever op gang brengt. Op weg naar een toekomstbestendige stad: een duurzaam en modern stadsdeel aan de overkant van het centrum waarin mensen prachtig en veilig kunnen wonen in een door en door circulaire en schone leefomgeving.

 

  • Inzending eerste ronde prijsvraag
  • Ligging Antwerpen Linkeroever
  • Inzending tweede ronde prijsvraag
  • Uitwerking circulariteit en waterbeheersing
  • Luchtfoto Antwerpen Linkeroever nu

Specificaties van 'Schoon laboratorium voor de ganse stad'

land: 
België
keywords: 
circulair, gebiedsontwikkeling, cradle to cradle, stedenbouwkundige visie
opdrachtgever: 
Stadsbouwmeester Antwerpen
periode: 
januari – juni 2017
producten: 
Prijsvraaginzending
programma: 
Toekomstvisie circulair stadsdeel