Nieuwe hofjes voor de buurt

Ypenburg, Den Haag

De Waterbuurt in Ypenburg, een stedenbouwkundig ontwerp van architectenbureau MVRDV uit jaren ’90, kenmerkt zich door een structuur van gesloten bouwblokken omgeven door water. De binnentuinen zijn ontsluitingsgebied en een ontmoetingsplek in één. De landschappelijke inrichting is echter verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van de bewoners.

De bewoners van drie van deze bouwblokken, de Bruynvaart, het Derkwater en de Sandersdijk, richtten zich tot de gemeente met de vraag naar een betere en passender inrichting.  Johan Molenkamp, stadsdeelmedewerker Participatie, vroeg vervolgens aan od205 om deze bewonersinitiatieven te begeleiden. Van het ophalen van de eerste ideeën, tot en met het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering.

De drie binnentuinen zijn anders van grootte, ook het aantal woningen per binnentuin verschilt. In de dynamiek, de wensen en behoeftes van de drie groepen bewoners waren dan ook grote verschillen.

Bruijnvaart

De bewoners van de Bruijnvaart hadden vooral behoefte aan meer groen en meer variatie aan gebruiksmogelijkheden van de binnentuin. Uit alle ideeën is uiteindelijk gekozen voor een jeu de boulesbaan, mooie plantenborders en een speelplek voor de kleinsten. Het oppervlak bestrating is verminderd ten behoeve van meer groen, maar in het midden is een pleintje uitgespaard voor de pingpongcompetitie en zomerse buurtbbq’s. Hier bevindt zich ook een centrale zitplek, bestaande uit twee loungebanken en een composiet houten zitting op de bestaande betonrand. De verschillende speel- en ontmoetingsplekken zijn verbonden door een halfverhard paadje. Met de Gulden Klinker die de bewoners met dit initiatief verdienden, wordt binnenkort de speelplek uitgebreid met natuurlijke speelaanleidingen zoals stapstammen en struikhuisjes.

Sandersdijk

Aan de Sandersdijk, het kleinste hof, was het de chaos aan rondslingerende (kinder)fietsen die het meest in het oog sprong. Ook had het zitje dat de bewoners hadden gecreëerd met eigen meubilair zijn beste tijd gehad. Er was behoefte aan een betere organisatie van de fietsenstallingen, meer groen en een centrale ontmoetingsplek met vast meubilair. De herinrichting van dit hof met een grote U-vormige loungebank en plantenbak, extra fietsenbeugels en een plantenbak heeft het hof weer een frisse start gegeven.

Derkswater

De ideeën voor het ontwerp van het Derkswater waren nogal uiteenlopend, maar tijdens een bijeenkomst met de kinderen en bewoners, werd overeenstemming bereikt. Geen centrale speel- en ontmoetingsplek in het midden, maar juist een bloemrijke border met heesters als eyecatcher van het hof. De border wordt begrensd met betonnen zitranden in het gras die daarmee ook weer plekken markeren waar kinderen kunnen spelen of groepjes bewoners kunnen zitten. De border wordt licht bollend aangelegd, waardoor de beplanting de dwarszichten in het hof enigszins blokkeren. Zo ontstaat er iets meer privacy in de kleine voortuintjes. Om die reden is ook het speelplekje juist aan het begin van de tuin gesitueerd. Het nieuwe ontwerp zet in op een nieuwe balans voor de bewoners: mét plekken voor interactie en tegelijk rustige en groene plek om te wonen.

 

  • Bruijnvaart
  • Co-creatie Bruijnvaart
  • Bruijnvaart
  • Co-creatie Bruijnvaart
  • Bruijnvaart
  • Sandersdijk voor de herinrichting
  • Sandersdijk na de herinrichting
  • Hofje Derkswater
  • Derkswater
  • Derkswater