Ontmoeten en spelen in de boomgaard

De Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 begonnen wij aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Volgerlanden-Oost. Dit bestaat uit vier verschillende Dorpjes met elk hun eigen sfeer en uitstraling. Voor de buitenruimte ontwerpen wij voor alle vier de dorpen het inrichtingsplan.

Het dorp De Laantjes is het eerste dorp van De Vier Dorpjes dat ontwikkeld wordt in de Volgerlanden Oost. Het VO Inrichtingsplan is tot stand gekomen gelijk met de bouwplanontwikkeling van 270 woningen door diverse ontwikkelaars en architecten.

Hoofdopzet dorp De Laantjes

Het dorp De Laantjes bestaat uit 4 evenwijdig lopende lanen. De positie van deze lanen volgt de oorspronkelijke structuur van het onderliggende slagenlandschap. Vanuit het landschappelijke hoofdstructuur van de wijk, richt het dorp De Laantjes zich op de Jacobuslaan met een klassieke laanprofiel met ventweg, als de buitenrand van het dorp. Het Appellaantje, met de uitstraling van een langgerekte boomgaard, vormt de belangrijkste openbare ruimte aan de binnenzijde van het dorp: Hier zijn de speel- en ontmoetingsplekken gesitueerd.

De twee tussenliggende lanen, hebben een eenduidig laanprofiel van een rijbaan met langsparkeren. Laanbeplanting in de vorm van bomen, hagen en groene voortuinen, zorgen voor een groene sfeer. De twee dwarsverbindingen, het Parklaantje en het Plein rondom het appartementen gebouw, voegen hier nog twee verblijfsgebieden aan toe en zorgen voor een goede onderlinge bereikbaarheid voor fiets- en voetgangers. Vijf Oprijlaantjes met tweekappers vormen het noordelijk deel van het dorp.

Het dorp De Laantjes zoekt qua sfeer en identiteit aansluiting bij de wijk Kruiswiel, aan de noordzijde.

Materialisatie De Laantjes

Voor de materialisatie van het openbaar gebied in het dorp De Laantjes zijn materialen uitgekozen die passen bij de identiteit van het dorp, de architectuur van de woningen en tegelijkertijd goed aansluiten bij die van de landschappelijke hoofdstructuur. Voor de rijbanen worden gebakken klinkers voorgesteld. Klinkers die overeenkomen met die van de 30 km/u straten uit de hoofdstructuur zoals het Appellaantje.

De stoepen en de parkeervakken worden uitgevoerd in grijze en antraciet betontegels. Er is gekozen om de stoepen en de parkeervakken op hetzelfde niveau te brengen, van de rijbaan gescheiden door een schuine band. Zo kunnen de stoepen gebruikt worden om te spelen als er geen auto’s geparkeerd staan. De parkeerkoffers worden op dezelfde manier ingericht en vormen zo pleintjes op stoepniveau.

Klimaatadaptatie

Verder is gekozen om de parkeerplaatsen te voorzien van betonstenen met een groene voeg. Deze keuze komt voort uit ambities om minder te verharden en meer regenwater te kunnen infilteren. Deze bestrating draagt ook bij aan een groene uitstraling van het dorp. Met name in het Appellaantje, met veel haakse parkeervakken, die als element uit de landschappelijke hoofdstructuur een sterke groene identiteit moet uitdragen.

Bomen en beplanting

Het Appellaantje wordt als een langgerekte boomgaard beplant met bloesembomen in een straks grid. Hiertussen worden ‘specials’ geplaatst, hoogstam appelbomen en meidoorns met een grotere omvang. Deze markeren de speel- en ontmoetingsplekken die op het Appellaantje gesitueerd zijn. In plaats van de hagen is uiteindelijk gekozen voor een meer biodiverse beplanting van heesters en vaste meerjarigen in diverse kleurcombinaties. Een kwart van de ontworpen parkeervakken zijn als reservering aangemerkt en worden ook voorzien van vaste planten. Hierdoor wordt het straatbeeld een stuk natuurlijker dan voorzien.

  • Sfeerbeeld de Laantjes
  • Locatie Volgerlanden vier dorpen
  • Sfeerbeeld De Laantjes
  • Sfeerbeeld Parklaantje
  • Plankaart De Laantjes
  • Profiel van een Laantje
  • Profiel Appellaantje
  • Profiel Dubbele Wetering

Specificaties van 'Ontmoeten en spelen in de boomgaard'

land: 
Nederland
keywords: 
inrichtingsplan
opdrachtgever: 
Projectbureau De Volgerlanden
periode: 
2019
producten: 
VO inrichtingsplan
programma: 
270 woningen in de Laantjes - 949 woningen in de vier dorpen samen