Kinderen eerst! Participatie in de buurt

Rozenburg, Rotterdam

Het beleidsplan “Kom op naar Buiten” van de gemeente Rotterdam vraagt om een andere benadering van de herinrichting van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken op buurtniveau. Was dit voorheen louter een vervangingsopgave, nu is de doelstelling deze opgave meer integraal te benaderen. Integraal betekent vanuit de samenwerking van gemeentelijke diensten, maar ook samen met de bewoners.

In het voorjaar van 2018 zijn wij gevraagd om vorm te geven aan zowel het proces van bewonersparticipatie als het ontwerp van de diverse plekken. Het doel was om veel meer variatie te kunnen brengen in de speelmogelijkheden voor de hele wijk.

Het perspectief van kinderen stond in dit proces centraal. Waar spelen kinderen graag en waar niet? En hoe gebruiken kinderen deze speelplekken en andere plekken in de wijk om te spelen? Via een participatietraject verkregen we belangrijke informatie van de belangrijkste gebruikers; de kinderen zelf. Met speurtochten door de wijk met teken-, speel- en fotoopdrachten en langs de speelplekken, schoolpleinen, veldjes en groenstroken, hebben we samen onderzocht hoe de verschillende openbare ruimtes in de buurt werden gebruikt en ervaren.

Ook zijn er informatieavonden voor omwonenden geweest om input te leveren voor de ontwerpen. We inventariseerden het huidige gebruik en de toekomstige behoefte aan het spelen onder de kinderen en volwassenen in de buurt. 

Het vergroten van de belevingswaarde van de diverse speel-, sport- en ontmoetingsplekken stond centraal in de opgave. Dit hebben wij gedaan door het vergroten van de variatie tussen plekken onderling. De speelplekken bevinden zich in een voornamelijk eentonige stedenbouwkundige context. Met het herinrichten van de speelplekken was het mogelijk om de gehele buitenruimte aantrekkelijker te maken en verschillende plekken in de wijk een eigen identiteit te geven. Door het toevoegen van verblijfskwaliteit voor alle bewoners. 

Het plan bedient diverse doelgroepen in hun behoefte om te spelen en te ontmoeten. De in totaal 14 speelplekken zijn opnieuw ingericht, divers en variërend in grootte. Er zijn speeltuinen de geschikt zijn voor kleinere en voor grotere kinderen. Met schommels, sporttoestellen, een avonturenpad en huisjes. Soms blijkt niet meer dan een houten podium voor kinderen genoeg om spannende verhalen mee te verzinnen en beleven. Er is nu een groter aanbod voor jong en oud met meer variatie aan speel- en sportmogelijkheden zoals; bootcamp, klimmen, klauteren, balanceren en schommelen. Een aantal van de speelplekken zijn ingericht als ontmoetingsplekken. Hier zijn op maat gemaakte zitelementen te vinden die aanzetten tot fantasie en vrij spel, maar ook aanleiding geven voor buurtbijeenkomsten en activiteiten

Op de Nationale Buitenspeeldag 12 juni 2019 zijn de door od205 ontworpen speelplekken officieel geopend. 

 

Specificaties van 'Kinderen eerst! Participatie in de buurt'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Gemeente Rotterdam
periode: 
mei 2018 - juni 2019
producten: 
participatietraject, inrichtingsplan, beplantingsplan
programma: 
14 speelplekken