Kwaliteit ontrafeld en benoemd

Giethoorn, Steenwijkerland

Giethoorn, ‘het Venetië van het Noorden’ is grotendeels een beschermd dorpsgezicht. Zowel bewoners en ondernemers spelen in op een groeiend stroom toeristen. De verschillende belangen van bewoners en bezoekers leveren echter frictie op. De beeld- en gebruikskwaliteit van het dorp staan hierdoor onder enorme druk. De gemeente was van plan dit probleem binnen de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan op te lossen.

Het cultuurlandschap is de drager van de uitzonderlijke kwaliteit van deze plek. Samen met de gemeente hebben wij geconcludeerd dat de aanwezige kenmerken en kernkwaliteiten nergens integraal benoemd worden en de gemeente daardoor onvoldoende op initiatieven van haar inwoners kan anticiperen. Met andere woorden: Er ontbreekt een toetsingskader. Voordat een bestemmingsplan kwaliteiten kan borgen moet dit kader ontwikkels worden. 

Wij hebben een beeldend en beschrijvend ‘Kwaliteitsboek Landschap’ voorgesteld. Met kaders voor de gemeente en ter inspiratie voor de bewoners. Met dit boek kan een vertaling worden gemaakt van de landschapswaarden binnen het beschermd dorpsgezicht in het nieuwe bestemmingsplan.

Het Kwaliteitsboek Landschap beschrijft de identiteit van het landschap op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende thema’s. De opbouw van de landschappelijke dragers zoals de linten en grachten. De opbouw en inrichting van het erf met onderscheid tussen verschillende erftypen. Concrete landschappelijke bouwstenen zoals oevers, bruggen, parkeerplaatsen en beplanting.  

Met behulp van heldere kaarten en schema’s wordt de essentie van Giethoorn als beschermd dorpsgezicht inzichtelijk gemaakt. Bewoners en ondernemers worden uitgedaagd zich actief en met respect voor hun cultuurhistorie te bemoeien met de eigen omgeving. Op deze wijze reiken wij een handboek aan dat uitnodigt om te innoveren onder behoud van de uitzonderlijke cultuurhistorische kenmerken.

Specificaties van 'Kwaliteit ontrafeld en benoemd'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Gemeente Steenwijkerland
periode: 
2013-2016
producten: 
Kwaliteitsboek Landschap