/site/assets/files/2515/126-hs-01_katwijk_visiekaart_20220328_a1-formaat_1.jpg

Een nieuwe voorkant voor Katwijk

Havenscharnier, Katwijk

Katwijk is in ontwikkeling. Met veel elan transformeert het voormalige vissersdorp in een gewilde plek voor nu al 60.000 mensen. Zij vinden hier hun thuis in een prachtige omgeving. Maar langs het oostelijk deel van het Prins Hendrikkanaal liggen er nog volop kansen voor verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Hier tref je een bonte verzameling van functies, gebouwen en restruimten aan, Eerder periferie dan centrum; aftands maar in potentie wel de cruciale schakel tussen het hart van het oude vissersdorp en de Oude Rijn.

In de gebiedsvisie van OD205 zijn de waardevolle fragementen samen met strategische ingrepen tot een nieuw geheel gesmeed. De omgevingskwaliteit verbeterd  spectaculair door nieuwe routes voor voetgangers langs kades en groene plekken, door nieuwe voorzieningen en meerdere honderd woningen op vanzelfsprekende plekken en door een inrichting van het openbaar gebied met oog voor kwaliteit, klimaatbestendigheid en sociale functies. Havenscharnier wordt de nieuwe voorkant van Katwijk aan Zee vanaf de Oude Rijn.

Na de analyse van wensen en eisen van alle stakeholders is een modellenreeks ontwikkeld. Daarin is ontwerpend onderzocht hoe ruimtelijke hoofdingrepen effect sorteren op het gebied van programma en beleving. Heeft het gebied baat bij een groot plein; kan het autoverkeer worden omgelegd en de brug verwijderd; hoe kan intensivering samengaan met vergroening? De bevindingen van de modellen hebben de visie maatgevend gevormd.

De visie is erop gericht Havenscharnier te transformeren van achterkant van het dorp naar nieuw Katwijks entree aan de kant van de Oude Rijn. Dat betreft de functies, het beeld en de beleving. De begane grond is flexibel te programmeren. Doel is een economisch robuust en voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk cluster van functies. Op de verdiepingen is ruimte voor appartementen in verschillende groottes en typologieën.

Het openbaar gebied krijgt een grondige update. Kades worden verlengd, nieuwe routes voor voetgangers ontwikkeld, het autoverkeer gereorganiseerd en het duinenlandschap duinen zichtbaar gemaakt en versterkt. Voor al dat geeft de visie een stevig ruimtelijk kader waarbinnen marktpartijen hun plannen kunnen uitwerken en de gemeente de inrichting van de openbare ruimte kan oppakken. 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.