Een nieuwe voorkant voor Katwijk

Havenscharnier, Katwijk

Katwijk aan Zee is volop in ontwikkeling. Langs het oostelijk deel van het Prins Hendrikkanaal liggen nog tal van kansen voor ruimtelijke verbeteringen en nieuwe impulsen. In de gebiedsvisie Havenscharnier smeedt OD205 waardevolle fragmenten en nieuwe strategische ingrepen samen. Dat transformeert dit gebied vanaf de Oude Rijn tot nieuwe voorkant van Katwijk. 

Met veel elan transformeert voormalig vissersdorp Katwijk de laatste jaren in een gewilde plek om te wonen en te leven. Al 60.000 mensen noemen het dorp en de prachtige omgeving tegenwoordig hun thuis.  

Periferie met potentie 

Langs het oostelijk deel van het Prins Hendrikkanaal liggen volop kansen voor verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Hier bevindt zich een bont cluster van functies, bebouwing en restruimtes – meer periferie dan centrumgebied. Aftands, maar in potentie een cruciale schakel tussen het hart van het dorp en de Oude Rijn. 

Strategische ingrepen 

In de gebiedsvisie Havenscharnier smeedde OD205 hier waardevolle fragmenten en nieuwe strategische ingrepen samen. Langs kades en groene plekken liggen nieuwe routes voor voetgangers, het openbaar gebied is met oog voor kwaliteit heringericht, klimaatbestendig en met sociale functies. Die ingrepen verbeteren de omgevingskwaliteit spectaculair, samen met nieuwe voorzieningen en enkele honderden woningen op vanzelfsprekende plekken.  

De gebiedsvisie Havenscharnier verandert de achterkant van het dorp in een nieuwe Katwijks entree aan de kant van de Oude Rijn - wat betreft functies, beeld en beleving. De plint is flexibel te programmeren met een economisch robuust cluster van functies, aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Op de verdiepingen is ruimte voor appartementen, verschillend in grootte en typologie. 

Het openbaar gebied krijgt een grondige update. Kades worden verlengd, voetgangers krijgen nieuwe routes. Het autoverkeer wordt gereorganiseerd, het duinlandschap zichtbaar gemaakt en versterkt. De visie van OD205 geeft voor al deze impulsen een stevig ruimtelijk kader. Daarbinnen kunnen marktpartijen hun plannen uitwerken en kan de gemeente de inrichting van de openbare ruimte oppakken. 

Download hier de projectbrochure

 

Specificaties van 'Een nieuwe voorkant voor Katwijk'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Gemeente Katwijk
periode: 
2022-2023
producten: 
Stedenbouwkundige Gebiedsvisie
programma: 
Woningbouwverdichting, nieuwe openbare ruimten, winkelcentrum