Groener wonen in het riet

Waterrijk, Ridderkerk

Hoe ziet een overtuigend woonmilieu uit in hartje Ridderkerk en hoe overtuig je de aanbestedingscommissie? Twee vragen die wij met groot enthousiasme aanvlogen. Ons antwoord is verrassend eenvoudig. Door ons goed te verdiepen in de plek, de principes van de gemeente over te nemen en iets toe te voegen...

Toegevoegd hebben wij de inbedding in het grotere geheel. Dat lukt door oude structuurlijnen boven water te halen en in het plangebied te integreren.

Altijd dreigen kleinschalige nieuwe ontwikkelingen als stand-alone bouwstenen te worden beschouwd. Terwijl stedenbouw bij uitstek gaat over de relaties van een gebied met, ja met wat eigenlijk? Wij van OD205 vinden: met de omgeving, met de geschiedenis van de plek en met het schaalniveau dat erboven ligt. In dit geval vinden wij samenhang en de motivatie voor onze ontwerpbeslissingen in de relaties met het oude havenkanaal en de reeds gerealsieerde delen van woonbuurt 't Zand.

Die twee elementen verknopen wij in ons ontwerp. Het water en de bebouwing ontmoeten elkaar in ons concept 'Waterrijk'. Van de vier te ontwikkelen woonclusters liggen er drie in de buitenrand van de woonbuurt, aan het verlengde havenkanaal. Samen vormen de gebouwen, het water, de beplanting en de privé-tuinen een sterk ensemble. Daarin ligt de nadruk op comfortabel wonen in een ongedwongen setting. Wij hebben ruimte gemaakt voor toevallige ontmoetingen van de bewoners als aanvulling op hun privaat woongeluk. 

Veel energie ging in het ontwerp en in de uitwerking naar het kind- en het seniorenvriendelijk maken van de woomomgeving. Want als deze leeftijdsgroepen veilig en met plezier wonen is dat winst voor iedereen. En dat mag best ten koste gaan van het gebruiksgemak van de automobilist in ons. 

  • Wonen in het riet
  • Locatie plangebied
  • Relaties met de omgeving
  • Ontwerp tbv inzending
  • Inrichtingsplan
  • Overzicht

Specificaties van 'Groener wonen in het riet'

opdrachtgever: 
Aanbesteding Gemeente Ridderkerk, inzending door team Herkon i.s.m. Venster Architecten
periode: 
dec 2018 - jan 2020
producten: 
inzending 1ste prijs, vervolgens: stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte
programma: 
58 appartementen, 37 grondgebonden woningen, openbaar groen, speelplek, riet