/site/assets/files/1267/od205_prijsvraag_whocares_inzending_masterplan_inclusieve_samenleving.png

Een integrale kijk op zorg & wonen

Carnisse, Rotterdam
Zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen is in korte tijd de regel geworden. Op dit moment kunnen woningen, straten en voorzieningen de gewijzigde behoeften nog niet faciliteren. De Rijksbouwmeester organiseerde een prijsvraag onder ontwerpers en zorgprofessionals om de nodige veranderingen in een stroomversnelling te brengen. Onze visie iCAREnisse is een van de winnaars voor de wijk Carnisse in Rotterdam.

In onze visie staat de zorg centraal: de zorginstellingen richten zich weer op hun kerntaak, het leveren van zorg en ondersteuning. Van alle andere diensten en van hun vastgoed doen ze afstand. Zorgfuncties brengen we kleinschalig terug in de wijk. Dat betekent dat er een verschuiving plaatsvindt van grote zorginstellingen aan de rand van de wijk naar zorgdiensten op wijkniveau, verweven in de samenleving. Zo vinden wijkbewoners in hun directe omgeving wat zij nodig hebben.

Mensen met een zorgbehoefte komen gesnipperd door de hele wijk te wonen. Woningen worden hiervoor aangepast tot zorgwoning voor de duur van de zorgbehoefte. Aan de buitenkant zie je niet welke woningen zorgwoningen zijn en welke niet. De aanpassingen zijn bovendien omkeerbaar. Zo bewegen we mee met de maatschappelijke trend dat het aantal ouderen in Carnisse toeneemt weliswaar zal toenemen tot 27% in 2040 maar daarna weer zal dalen.

De zorgvraag en het zorgaanbod brengen we onder in een nieuw op te richten wijkbedrijf; het nieuwe sociale hart van woon- en stadsbuurten. Integrale samenwerking tussen alle betrokken instanties is de kracht van dit wijkbedrijf.
De ruimtelijke vertaling van onze zorgvisie genereert een nieuwe buitenruimte; deze wordt dynamisch. Een smart grid laat mensen in de toekomst op een veilige manier deelnemen aan het openbare leven. De belangrijkste eigenschap? De flexibiliteit. Verandert de behoefte? Dan past de ruimte zich daarop aan. Alles om de gewone dingen van het dagelijks leven te kunnen blijven doen.

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.