The best is yet to come

Winnipeg, Canada

Op 10 kilometer afstand van Downtown Winnipeg, één van de grootste steden van Canada, ligt een 250 hectare grote campus. Een plek die typerend is voor veel Noord-Amerikaanse steden: het ligt tussen uitgestrekte woongebieden en een highway. Troosteloos, met weinig oog voor wat wij Europeanen ‘de stad’ noemen. Maar, de universiteit wil haar campus omtoveren tot een aantrekkelijk stadsdeel, met ‘people, planet, profit’ als uitgangspunt.

Wij zien de Fort Carry Campus in zijn totaliteit als een living lab. Hier worden in real time experimenten uitgevoerd die de universiteit en de stad verder helpen. De campus is de opwindende tegenhanger van Downtown Winnipeg; Uptown Winnipeg. Een geliefde plek naast de Red River met een bruisend stadsleven. Studenten, personeel, bewoners, onderzoekers en bezoekers leven hier volgens een nieuwe lifestyle, gericht op de waarden van een moderne samenleving.

De campus begon in de 19de eeuw als een verzameling van klassiek vormgegeven gebouwen op een rastervormig stratenpatroon. De straatruimten waren helder, het landschap afleesbaar en gebouwen en openbare plekken hadden een duidelijke sociale functie. Het nieuwe Uptown Winnipeg kenmerkt zich door een duidelijke functionele en ruimtelijke indeling, teruggrijpend naar haar verleden.

De onderwijsfuncties zijn geconcentreerd in een stadsdeel waarin het raster hoogtij viert. In dit urbane deel tekenen zich opnieuw de contouren af van een consistent grid. Het grid vult zich langzaamaan met onderwijsgebouwen en commerciële activiteiten die de campus met nieuw leven vullen. Research- en woongebouwen liggen daarentegen losjes verspreid in een nieuw ontworpen bosgebied. In dit landschappelijk deel van Uptown Winnipeg vormt de beplanting de achtergrond voor een veelvoud van ontwikkelingsplekken. Deze zijn te zien als uitsparingen in het massieve groen van het bos.

De duurzaamheidsambities vertalen wij in ‘transit oriented design’: hoge dichtheden op plekken die perfect met openbaar vervoer te bereiken zijn. Voetgangers en fietsers krijgen ruim baan met aandacht voor de barre klimatologische omstandigheden van Canadese winters. De tweede invalshoek zijn circulaire stromen. Het opwekken van duurzame energie, de verwerking van afval en het verzamelen van regenwater vindt plaats ter plaatse van de voormalige proefvelden van de agrarische faculteit. In Uptown Winnipeg circuleren water, energie en afval.

  • Plankaart
  • Locatie campus Winnipeg
  • Zonering straten in het grid
  • Impressie studeren in het urbane deel
  • Impressie wonen in het bosgebied

Specificaties van 'The best is yet to come'

land: 
Canada
keywords: 
campus, duurzaamheid
opdrachtgever: 
University of Manitoba
periode: 
2013
producten: 
Prijsvraaginzending