/site/assets/files/1221/plattegrond_ambachtsezoom_met_bomen.jpg

Nederlands 1ste circulaire bedrijvenpark

Ambachtsezoom, Hendrik-Ido-Ambacht
Ten noordwesten van de A16 wordt momenteel een bedrijventerrein ontwikkeld, en niet zomaar een dertien in een dozijn bedrijventerrein. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft namelijk hoge duurzaamheidsambities: 100 procent circulair. Aan OD205 om een stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk te ontwerpen dat ruimte biedt aan deze circulaire ambities en geïnteresseerden ondernemers te adviseren in het zo circulair mogelijk bouwen en inrichten van hun kavel.

Met het onderliggende polderlandschap als basis hebben wij voor Bedrijvenpark Ambachtsezoom een stevig model ontworpen voor een eigentijds werklandschap. De ruggengraat is een 500 meter lange tocht die het groenblauwe hart van het plan vormt; de Middentocht. Hier wordt het verkeer afgewikkeld, wordt de circulaire gedachten van het terrein beleefbaar gemaakt en met een natuurlijke oever wordt de biodiversiteit in het gebied verstevigt. De randen van het bedrijvenpark leggen een relatie met het omliggende landschap. De noordelijke overgangszone versterkt het natuurlijke karakter van de Ambachtsezoom door een strook van kleinschalige bedrijvigheid omgeven door inheemse boomkamers. Ten zuiden van het gebied vormen woon-werktuinen een geleidelijke overgang.

Alle materialen en producten op die het bedrijvenpark ingaan worden opgeslagen in een materialenpaspoort. Zowel voor de openbare ruimte als voor de kavelinrichting en bedrijfsbebouwing. Zo is het mogelijk om de materialen in de toekomst opnieuw te gebruiken. De parkmanagementorganisatie is de spil in het web voor een lokale materialen en producten marktplaats, zodat bedrijven materialen en producten met elkaar kunnen uitwisselen. 

Bedrijven die zich wensen te vestigen op Bedrijvenpark Ambachtsezoom gaan mee in de circulaire ambities voor het terrein. Niet alleen wordt er op een duurzame manier energie opgewekt en uitgewisseld, ook wordt er rekening gehouden met materiaalgebruik, wordt de kavel grotendeels on-of halfverhard ingericht, en wordt hemelwater opgevangen op een groen plat dak. Overtollig hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar de tocht in het midden van het gebied. Alle circulaire maatregelen voor in de openbare ruimte en de regels waar toekomstige ondernemers op het terrein aan moeten voldoen zijn opgenomen in het Handboek Circulariteit.

Inrichting van de openbare ruimte
Met de inrichting van het bedrijvenpark is ingespeeld op de circulaire doelen van het bedrijventerrein. Bestrating, beplanting en inrichtingselementen worden zoveel mogelijk lokaal geproduceerd en hebben waar mogelijk een Cradle to Cradle certificering. Kijk deze korte film met uitleg van onze landschapsarchitect Marjan. 

Afwatering gebeurt zoveel mogelijk zichtbaar om het beleefbaar te maken voor bezoekers en gebruikers van het bedrijvenpark. In de groenstroken langs de bedrijfsstraten worden wadi’s aangelegd. Hier infiltreert het water langzaam in de bodem of watert af richting de Middentocht. In het gebied is een verzameling van gegroepeerde inheemse bomen te vinden. Door ook een variatie aan heesters als solitair of in groepen aan te planten in het gebied wordt een diverse leefomgeving gecreëerd voor dieren.

De stoeptegels zijn Biobased. Dit zijn tegels waar circa 50% minder beton voor nodig is. Daardoor zijn ze 57% minder belastend voor het milieu dan de reguliere betonstraatstenen. De wandelpaden van halfverharding zijn gemaakt van Olivijn Split dat CO2 opvangt. In verband met de hoge belasting van de weg door vrachtverkeer is voor de rijloper en fietspad gekozen voor lage temperatuur asfalt. Dit is een mengsel dat voor 60% gerecycled asfalt bevat en geen sterkte of kwaliteit verliest. Ten opzichte van regulier asfalt bespaar je hiermee 30% energie en 30% CO2. Grastegels tussen rijbaan en groen zorgen voor een natuurlijke overgang en minder verharding. Het vlonderpad langs de natuurlijke oever om de wandelaar dichter bij het water te brengen is van massief houtcomposiet. Dit zijn circulaire biobased planken die uitsluitend geproduceerd worden uit gerecyclede grondstoffen.

Tijdelijke inrichting & gebruik
Een deel van de bouwrijpe grond zal nog een aantal jaar onaangeroerd blijven. De nog niet verkochte kavels krijgen in hun structuur een tijdelijke inrichting waarbij circulariteit en ondersteuning van biodiversiteit uitgangspunten zijn. Het beplanten van de grond is bevorderlijk voor bodemleven en doorlaatbaarheid van regenwater. Ingezaaid met een mengsel met verschillende bloeiperiodes kunnen bewoners genieten van het kleurrijke landschap en een veldboeket plukken. Daarnaast trekt het vlinders, bijen en vogels aan. Een ander voorbeeld is het kweken van vlas. Vlas is een inheemse eenjarige plant. Vroeger werd deze intensief verbouwd in HIA en werd er linnen van gemaakt. In de maand juni zorgt het voor mooie blauwe bloemenvelden. Momenteel is er een groeiende vraag naar vlas vanuit de modewereld. Maar er worden ook bouwmaterialen van gemaakt zoals bouwisolatie en dak elementen. De kavels kunnen ook een meerwaarde bieden voor bewoners uit de omgeving door tijdelijke natuurlijke speelelementen in de bloemenvelden, zoals een wilgenpoort of omgevallen boomstammen. Als natuurvriendelijke maaivorm worden grazende schapen ingezet. De mest is ook nog eens bevorderlijk voor de grondkwaliteit.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.