Droge voeten voor Rotterdam-Zuid

Lombardijen, Rotterdam

In Rotterdam-Zuid, Lombardijen om precies te zijn, vindt een kleinschalige inbreiding plaats. Vier appartementengebouwen zijn reeds jaren geleden gesloopt. De planontwikkeling voor dit gebied is opnieuw opgestart. De opgave die nu voorligt is om 75 woningen te realiseren. Deze moeten op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de bestaande stempelstructuur van de Molièrebuurt.

In opdracht van Havensteder en in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam , de architecten van Groosman en de bouwers van VORM is project Parlando voorbereid. Het ontwerp hiervan was een spannende puzzel van bestaande en nieuwe elementen. Zowel in de bebouwingsstructuur als in het landschapsontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande omliggende na-oorlogse tuinstad: ruim opgezet en met veel groen. Aangevuld met hedendaagse opgaves zoals een groot aantal parkeerplaatsen en het realiseren van waterbergingscapaciteit in het gebied.

De blokjes rijwoningen aan de Molièreweg en de Marsmanstraat worden aangevuld met 2 nieuwe blokjes rijwoningen, op zo’n wijze, dat ze tezamen een molenwiek vormen. De tuinen van de woningen omsluiten een parkeerhof waarmee een deel van het parkeren en achterkanten van tuinen uit het beeld van de openbare ruimte wordt gehaald.

Ons doel is om een aangename omgeving te maken voor de mensen die er straks gaan wonen. We ontwierpen een gezamenlijk groen middengebied, dat losjes wordt begrensd door gebouwen. Rondom de centrale parkeerplaats liggen wadi’s waar het regenwater van de daken en het terrein in verzameld worden. Om deze wadi’s er aantrekkelijk uit te laten zien worden ze beplant met een vaste planten mengsel dat goed tegen natte voeten én droogte kan. Heesters en bomen met mooie herstkleuren vormen het opgaande groen en onttrekken de parkeerplaatsen aan het oog.

Naast plantenborders zijn de wadi’s ook een speelelement, zeker bij nat weer. Stapstenen door de wadi vormen een speelroute naar de speelplek, waar ook een klimboom is gesitueerd. De beplante wadi’s zijn voor de gemeente een pilot, net als de groene parkeerplaatsen in de koffer achter de eengezinswoningen. Lage hagen aan de voorzijdes van deze woningen sluiten aan bij de hagen langs de voortuinen van de bestaande woningen, waarmee deze een nieuw stempel vormen.

 

Beelden sfeerimpressies van Erik Stuit - 3d visuals

  • Sfeerimpressie
  • Locatie
  • Plankaart Parlando
  • Sfeerimpressie
  • Sfeerimpressie
  • Doorsnede profiel

Specificaties van 'Droge voeten voor Rotterdam-Zuid'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Havensteder Woningcorporatie
periode: 
maart 2018 - heden
producten: 
bestemmingsplan, stedenbouwkundige advisering, inrichtingsplan openbare ruimte, beplantingsplan
programma: 
75 woningen