Een nieuw thuis voor oudere honden

Den Ham, Twente

In opdracht van de Koninklijke Hondenbescherming hebben wij het ontwerp gemaakt voor het terrein van de nieuwe hondenopvang locatie in Den Ham. Op dit voormalige asiel en boerenerf met weiland en bos komt het binnen- en buitenprogramma voor de opvang en resocialisatie van oudere honden, een bijbehorend educatiecentrum en kantoorruimte.

In ons landschapsontwerp borduurden we voort op de drie aanwezige landschapstypen: bos, open weidelandschap en het boerenerf. Het resultaat is een levendig landschap dat wordt versterkt door het programma, de beplanting en de inrichtingselementen.

Ontwerp

Een nieuwe route over het erf verbindt de verschillende onderdelen van de hondenopvang, zoals ontvangst, de kennels en het educatiecentrum in de oude boerderij. Het doel is de honden een omgeving te bieden zonder stress, zodat ze rustig van hun oude dag kunnen genieten. Naar voorbeeld van de Dog Trust in Engeland staat zowel bij de inrichting van de kennels als bij inrichting van de verschillende buitenverblijven en routes het welzijn van de honden voorop.

De buitenverblijven voor de honden zijn verschillend van sfeer en inrichting. Bij de één kunnen ze gebruik maken van liggende boomstammen, bij de ander kunnen ze spelen op een heuvel met een tunneltje of rusten tegen een gestapeld muurtje. De andere plekken waar de honden buiten kunnen verblijven en met een begeleider kunnen spelen zijn plekken in het bos, de poel en de trainingsvelden, die met houten reevriendelijke omheiningen zijn afgesloten zodat de honden niet kunnen ontsnappen, maar veilig zijn voor reeën.

Een lusthof voor flora en fauna

Naast het welzijn van de honden was een natuur-inclusief ontwerp een belangrijk uitgangspunt voor de gebouwen en de terreininrichting. Het resultaat is een gevarieerd en groen plattelandserf, dat een positieve bijdrage levert aan het ecologie van het gebied. Hierbij hebben wij en architectenbureau Zwenk dankbaar gebruik gemaakt van aanwezige elementen zoals de oude boerderijwoning, oude knoestige lindes en eiken, het bos en de weide.

Extra variatie hebben we ingebracht met nieuwe bomen, hagen, struiken en wilde bloemen. Daarnaast hebben we aan het erf een hoogstamboomgaard toegevoegd en een poel, waarop de daken en de verharding afwatert. Met ecologisch beheer zetten we in op natuurlijke slootranden en een kruidenrijke weide die niet langer bemest zal worden. Het erf en het omliggende terrein biedt veel schuil- en nestplekken voor verschillende dieren. Zo is een hoogstamboomgaard geliefd bij de steenuil, is het valfruit een welkome toevoeging aan het dieet van verschillende zoogdieren, is een ruige en gefaseerd gemaaide weide een ideale uitvalsbasis voor tal van insecten en maken vleermuizen dankbaar gebruik van de speciaal voor hen gecreëerde spouwmuren. In het bos laten we de natuur vooral zijn gang gaan. Zo laten we afgestorven hout liggen, gebruiken we het om takkenrillen van aan te leggen of om paden te markeren.

Nieuwe toepassingen voor oude materialen

Ook op het gebied van circulariteit worden de nodige stappen gezet. Zo hebben we binnen het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met hergebruik van de aanwezige materialen. De bestrating zal bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte bestaan uit hergebruik van de aanwezige betonklinkers. Drie pleintjes waar de hoofdentrees van de verschillende gebouwen aan liggen, krijgen een bijzondere uitstraling met een verharding van gebakken klinkers en een mooi plantvak. De omheiningen zullen waar mogelijk gemaakt worden van de materialen die op het erf te vinden zijn. Van overige restmaterialen zijn prachtige insectenhotels te maken.

Slimme waterberging

Tot slot hebben we bij het ontwerp sterk rekening gehouden met de waterhuishouding van het terrein. De hemelwaterafvoeren van de daken zijn afgekoppeld van het riool en worden via de bestrating naar de poel geleid of naar een wateropslag in de oude septictank. Dit water kan met een pomp gebruikt worden voor het bewateren van de boomgaard en de plantvakken. Bij piekbuien kan het water uit de poel via een stuw naar de aanwezige sloot worden afgevoerd.  

Specificaties van 'Een nieuw thuis voor oudere honden'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Koninklijke Hondenbescherming Nederland
periode: 
2019 - heden
producten: 
schetsontwerp, inrichtingsplan openbare ruimte, beplantingsplan