Strategie van de vergeten groenten

Maaslandse Dam, Midden Delfland

Onderaan de oude tramdijk tussen Schipluiden en De Lier ligt een oud, verlaten kassengebied: Maaslandse Dam. Provincie en gemeente vinden een sanering ervan cruciaal voor de kwaliteit van Midden-Delfland. Om dit te betalen moet echter geld verdiend worden door bouwontwikkeling op de locatie. Hoe valt dit te combineren met de ambitie om het landschap te herstellen?

Wij willen een Maaslandse Dam dat het landschap en de historische ontwikkeling van de plek respecteert. En wij achten een nieuwe ontwikkeling pas zinvol als deze ook bijdraagt aan een  maatschappelijke kwestie. In dit geval zien wij de noodzaak en de mogelijkheid om de regio een belangrijke recreatieve impuls te geven.

De basisgedachte is het laten ontstaan van een gemeenschap waarin recreatieve ondernemers ter plekke de ruimte krijgen een onderneming te runnen én om er te wonen. De setting waarin dit staat te gebeuren is die van een warmoezerij. Een attractieve vorm voor het ontwikkelen van het terrein: een lommerrijke, prettige omgeving met fruitboomgaarden, slootjes, hagen, kamers om in te bouwen en een gemeenschapshuis. Om er te werken, te wonen en te recreëren. 

De functionele invulling gaat volgens het bottom-up principe. Uitstekend te faciliteren omdat een sterk cascoplan de kwaliteit van het landschap en daarmee de leefomgeving creëert en borgt. Ons ontwerp genereert ‘Slow money’. Dit geeft tijd en  ruimte voor het ontstaan van gemeenschapszin. De voorinvestering van de gemeente in het cascoplan is de sleutel voor het succes.

 

              

  • Structuurkaart
  • Locatie Maaslandse Dam
  • Stedenbouwkundig plan: de Warmoezerij
  • Exploded view stedenbouwkundig plan
  • Verbeelding uit bestemmingsplan

Specificaties van 'Strategie van de vergeten groenten'

land: 
Nederland
keywords: 
prijs innovatieregeling Mooi Nederland, nominatie Kwaliteitsprijs Zuid-Holland
opdrachtgever: 
Gemeente Midden-Delfland
periode: 
2008 - 2010
producten: 
Visie, participatietraject, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, cascoplan
programma: 
30 kavels voor ondernemen én wonen, gemeenschapshuis, boomgaarden en recreatieve voorzieningen