Een dorps karakter voor de Straatjes

De Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 begonnen wij aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Volgerlanden-Oost. Dit bestaat uit vier verschillende Dorpjes met elk hun eigen sfeer en uitstraling. Voor de buitenruimte ontwerpen wij voor alle vier de dorpen het inrichtingsplan.

Hoofdopzet De Straatjes

De straatjes en de bijbehorende pleintjes zijn de ontmoetingsruimtes van het dorp. De auto is te gast in de straat. Auto’s worden op eigen terrein of in parkeerkoffers geparkeerd. Het dorp De Straatjes verwijst naar het dijkbuurtje aan de Onderdijkse Rijweg: minimale voortuinen, bochtige straatprofielen en woningen met veel diversiteit. De stenige straten zijn smal en kennen een bestrating à niveau. Een Ambachtse stoep, een geveltuin of een bankje dragen bij aan het dorpse karakter. 

Het dorp De Straatjes is een in zichzelf gekeerd buurtje. Ten opzichte van de landschappelijke hoofdstructuur van de wijk, richten de woningen zich op het Appellaantje en de Dubbele Wetering. Woningen staan met de achterkant naar De Jacobuslaan. Licht gebogen straten aan de binnenzijde van het dorp vormen de belangrijkste openbare ruimtes. Verbredingen in het straatprofiel maken ruimte in de vorm van pleintjes voor de inrichting van speel- en ontmoetingsplekken.

Materialisatie De Straatjes

Voor de materialisatie van het openbaar gebied in het dorp De Straatjes wordt uitgegaan van gebakken klinkers voor de rijbanen en stoepen. Hiermee wordt gerefereerd aan typische dorpse straatprofielen waar de verharding van gevel tot gevel een tapijt vormt. Een tapijt in één kleur, waar lage of gelijkvloerse trottoirbanden samen met het legverband en specifieke bestratingsdetails, zoals streklagen, het onderscheid aangeven tussen de rijbaan en stoepdeel.

Waar de straatjes zich verbreden tot een pleintjes krijgt de rijbaan een andere bestrating. Het basisidee voor de pleintjes is dat deze een onderbreking zijn van de smalle straten, met een eigen sfeer en materiaalgebruik.

Klimaatadaptatie

De profielen in De Straatjes zijn smal en de pleinen zijn klein en knus. Daarom is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de ruimte die er is voor groen. De beplanting zal de dorpse sfeer in de wijk versterken. Beplanting die vaak teruggezien wordt op boerenerven en in dorpsharten worden zoveel mogelijk opgenomen in het beplantingsplan. Ook is gekozen voor kleur en fleur in de verschillende seizoenen. Dit zorgt voor een optimale groenbeleving voor de bewoners  en is aantrekkelijk voor vlinders, bijen en vogels.

In het plan zijn 45 parkeervakken langs de straten opgenomen die - al dan niet tijdelijk ingericht worden met vaste planten en (opgaande) solitaire heesters. Het groen in  groenvakken bij de parkeerkoffers moeten ervoor zorgen dat de geparkeerde auto’s in de koffers zo min mogelijk zichtbaar zijn. Op deze plekken is ruimte voor wat hogere onderbeplanting met leibomen. Op de pleinen is ruimte voor spelen en ontmoeten. De pleinen worden zo groen mogelijk ingericht met gras, vaste planten en (kleine) bomen. De bomen maken de pleinen klimaatbestendig, ze zorgen voor schaduw zodat in de steeds warmer wordende zomers aangename en leefbare plekken in de openbare ruimte worden gecreëerd.

 

  • Sfeerbeeld De Straatjes
  • Locatie Volgerlanden
  • Sfeerbeeld De Straatjes
  • Sfeerbeeld De Straatjes
  • Sfeerbeeld De Straatjes
  • Plankaart De Straatjes
  • Profiel Pleintje
  • Profiel Pleintje in het groene deel
  • Opzet beplanting Straatjes

Specificaties van 'Een dorps karakter voor de Straatjes'

land: 
Nederland
keywords: 
inrichtingsplan
opdrachtgever: 
Projectbureau De Volgerlanden
periode: 
2020
producten: 
VO Inrichtingsplan
programma: 
200 woningen in de Straatjes - 949 woningen in de vier dorpen samen