Een sprong vooruit

Presikhaaf 1, Arnhem

Presikhaaf is een naoorlogse wijk in Arnhem met een uniek karakter en betrokken bewoners. In de loop van 10 jaar ontwierpen wij voor woningcorporatie Vivare stedenbouwkundige plannen voor meerdere woonbuurten. In buurt 'Presikhaaf 1' waren wij vanaf de eerste conceptuele overwegingen tot aan de oplevering van het gebied betrokken. Wij ontwierpen ook het openbaar gebied, stelden het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan op en voerden supervisie over de architecten. Samen met Vivare ontvingen wij de Heuvelinkprijs voor onderdeel Het Podium. De architectuurprijs van Arnhem beloonde onze inzet en ziet het project als het beste woningbouwproject in Arnhem in de periode 2008-2012.

Ons ideaal was vanaf het eerste moment het ontwikkelen van een nieuwe woonomgeving met respect voor de situatie. Dat betekende hier: respect voor de mensen die er wonen en respect voor de naoorlogse opzet van het stadsdeel. De naoorlogse idealen van licht, lucht en ruimte zijn op ruimtelijk vlak gekoppeld aan de hedendaagse wensen: beheerbaarheid, veiligheid en gelaagdheid.

In Presikhaaf 1 hebben wij samen met een zeer betrokken groep bewoners het Masterplan ontwikkeld. Deze klankbordgroep bleef ook actief betrokken tijdens de uitwerking van het openbaar gebied en de architectuur. Door de kredietcrisis werd het project tijdelijk stilgelegd en op onderdelen aangepast. Op dit moment toonde zich de sterkte van een robust stedenbouwkunidg plan. Het concept bleef overeind ook toen er wijzigingen in het woningbouwprogramma doorgevoerd moesten worden.

Aan de noordkant van Presikhaaf 1 ligt onderdeel Het Podium. Dit gebied hebben wij een meter opgehoogd. Onder de tuinachtig ingerichte ruimte met acht urban villa's liggen de parkeerplaatsen en bergingen van de bewoners. Het podium is aan de buitenzijde afgewerkt met schanskorven waarin ook technische installaties zijn opgenomen. Ter plekke van een belangrijke fietsroute die dwars door het plangebied loopt hebben wij een grote 'urban' speelplek ontworpen. Hier kunnen kinderen speelgoed uitlenen in ruil voor het uitvoeren van kleine klusjes in de buitenruimte. De acht urban villa's, ontworpen door Geesink Weusten Architecten zijn tussen de drie en zeven verdiepingen hoog. Hun gevels lijken sprekend op elkaar; pas bij nadere beschouwing vallen de verschillen in maatvoering en gevelgeleding op. Een indicatie dat hier een gediffentieerd programma is gerealiseerd, van huur in de sociale sector tot koop in de marktsector.  

Aan de oostzijde van de woonbuurt ligt onderdeel De Blauwe Weide. In het oog springend zijn hier de stevige appartementsgebouwen langs de Laan van Presikhaaf, onderdeel van de hoofdstructuur van de wijk. De gemeente eiste hier (helaas) een robuste wandvorming die de buurt een enigszins besloten karakter geeft. Door middel van doorgangen voor voetgangers tussen de gebouwen door hebben wij een link gelegd tussen het binnengebied van de buurt en het Park van Presikhaaf aan de overkant van de laan. De gebouwen hebben wij sculpturaal vormgegeven met een extra hoogte plint en een penthouseverdieping. De hoekaccenten aan de zuidzijde (IJssellaan) en nordzijde (spoorkant) benadrukken de stedenboukundige hierarchie van het stadsdeel. De appartementsgebouwen vormen telkens één kant van een molenwijk-achtige verkaveling die verder uit laagbouwoningen bestaat. Aan de noordzijde hebben wij in de okstel van De Blauwe Weide en Het Podium een woontoren geplaatst. Hier zijn studios voor studenten gerealiseerd; programmatisch een welkome aanvulling op de woningbouw in de buurt.

 

  • Stedenbouwkundig Ontwerp
  • Locatie Presikhaaf Arnhem
  • Het Podium, basismaatvoering
  • Het Podium, ontwerp
  • Het Podium, foto's

Specificaties van 'Een sprong vooruit'

land: 
Nederland
opdrachtgever: 
Woningbouwcorporatie Vivare
periode: 
2005-2014
producten: 
Bewonersparticipatie, masterplan, stedenbouwkundig plan, stedenbouwkundig PvE, inrichtingsplan, supervisie