Participatie

Creëren mét bewoners en professionals

Kaarten tegen de borst? Wollige taal die feiten verbloemt? Een uitkomst die al bij voorbaat vast staat? No way!

Als bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur houdt OD205 zich dagelijks bezig met actuele maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en verduurzaming. Voor een afgewogen ontwerp dat antwoorden in zich draagt op die vaak complexe vraagstukken is het belangrijk dat de wensen, doelen en belangen van alle betrokken partijen in kaart worden gebracht.

Dat doen wij met participatie- en co creatieprocessen – waarin wij met alle stakeholders in gesprek gaan, luisteren, motivaties achterhalen en gezamenlijk een visie formuleren.

Gespreksstarters

Om zo’n breed gedragen visie te bereiken zetten we creatieve instrumenten in - ´gespreksstarters’ die de dialoog op gang brengen tussen de partijen die in een ontwerptraject gezamenlijk optrekken. Zo’n gespreksstarter kan een bordspel zijn of een wandelronde, een set kleurplaten, een kaartspel of een klankbordsessie. Zo brengt OD205 stakeholders op een toegankelijke en interactieve manier samen.

Draagkracht, begrip en energie

Dat creëert draagvlak, wederzijds begrip en positieve energie; essentieel voor de goede start van een ontwerptraject. Daarmee maken wij, in wisselwerking met de stakeholders, een ontwerp dat overtuigt, dat veelzijdig, gelaagd en goed is - omdat het ontstond met oog en aandacht voor meerdere invalshoeken. Dat resulteert in ontwerpen en visies met vergezichten en perspectieven die zonder participatie en co-creatie dikwijls verborgen blijven.

Samen uit, samen thuis!

Betere ontwerpen, stakeholders die achter een plan staan waarin ze hun eigen stem terugzien; dat is waarom OD205 bij opgaven participatie- en co creatietrajecten inzet - uit overtuiging en met geestdrift. Met alle kaarten op tafel. In heldere taal, die feiten benoemt. Met een breed gedragen uitkomst die in gezamenlijkheid ontstond. Samen uit, samen thuis!

Zoek je als gemeente, woningbouwcorporatie of ontwikkelaar een bureau dat veel ervaring heeft met participatie en co-creatie? Neem contact met ons op! Of vraag één van onze opdrachtgevers hoe zij onze aanpak hebben ervaren.