IJsberg voor duurzaam bedrijventerrein

Groote Haar, Gorinchem

De ambitie van de gemeente Gorinchem is helder: het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar moet één van de duurzaamste bedrijventerreinen van Nederland worden. Wij ontwikkelen voor de gemeente een Programma van Eisen waarmee de duurzaamheidsambitie voor Groote Haar gerealiseerd kan worden.

Expertise in het gebied

Daarvoor zetten we niet alleen onze eigen vakkennis is, maar maken we ook graag gebruik van de expertise die in het gebied aanwezig is. Bij de gemeente, toekomstige ondernemers op het terrein en andere stakeholders. Als geen ander kennen zij de omgeving. Gezamenlijk doorlopen we een interactief traject, dat in totaal vier maanden duurt. Voor het vormgeven van dit traject gebruiken we het beeld van een ijsberg als metafoor. Het uiteindelijke programma van eisen is immers maar het topje; onder water ligt er een solide basis van onderzoeken, gesprekken en weloverwogen keuzes onder. Die basis groeit in verschillende stappen, waarin elke nieuwe stap steeds voortbouwt op de vorige.

Borgen duurzaamheidseisen

Voordat we in maatregelen gaan denken, verkennen we eerst gezamenlijk de relevante beleidsterreinen. Met behulp van onze eigen ontwikkelde kaartenset krijgen we scherp welke maatregelen het beste passen bij bedrijventerrein Groote Haar, de gestelde ambities en de gemeente. Daarna kunnen we starten met het opstellen van het programma van eisen en het bepalen van het instrumentarium voor het realiseren én borgen van de duurzaamheidsambities. Tot slot leggen we alles vast in een praktisch boekje waarin alle eisen, wensen en randvoorwaarden in het kader van duurzaamheid op de Groote Haar bij elkaar staan. Met tekst en beeld lichten we de eisen toe. Zo beschikt de gemeente over een belangrijk communicatiemiddel waarmee ze met alle partijen die bij het bedrijventerrein betrokken zijn, kan bouwen aan duurzaamheid.