De geschiedenis van OD205

In 2023 blikt OD205 terug op een bureautraditie van 85 jaar.

Dat we al zo lang bestaan is het resultaat van onze drang tot vernieuwing. We liepen voorop in een tijd dat stedenbouw zich nog moest bewijzen. We beleefden economisch voorspoedige tijden en we gingen door diepe dalen waar we ook weer sterker uitkwamen. Zo zagen we de laatste economische crisis als kans en stimulans om ons onderzoekslab op te richten. Een LAB om onszelf uit te dagen maatschappelijk relevante thema’s te onderzoeken en daar projecten bij te vinden. We vonden opdrachtgevers die in ons en onze visie geloven en waarmee we prachtige projecten hebben gerealiseerd.

Onderstaand een aantal spraakmakende projecten uit ons rijk verleden. Het bureau dat bij de start in 1938 genoemd wordt na zijn oprichter: Van Embden. In de jaren 60 van de 20ste eeuw groeide het bureau rap en daarmee ook de directie. Vanaf 1964 is de officiële naam dan ook ‘Van Embden, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans, Choisy NV’. Als Sam van Embden in 1969 met pensioen gaat wordt de naam omgevormd tot OD205. Een verwijzing naar het adres waar we dan gevestigd zijn; Oude Delft 205 in Delft en een uiting van de collectieve geest in die tijd. Stedenbouw en (landschaps-) architectuur betreffen opgaven die vooral gemeenschappelijk uitgevoerd dienen te worden.

Het bureau is dan stevig verbonden aan het Internationale Modernisme. Elke opgave wordt functioneel, rationeel en analytisch benaderd. Op stedenbouwkundig gebied bouwt OD205 deze aanpak uit tot een haast wetenschappelijk model. Op architectonisch vlak tonen de ontwerpen een fascinatie voor architectonische structuur en een intelligente industrialisatie van het bouwproces.

In 1994 splitst het bureau zich in een bureau voor architectuur en een bureau voor stedenbouw en landschap. Het huidige OD205 komt uit dit laatstgenoemde voort. Sinds 2011 in eigendom en onder directie van Ralf Hottenträger. In 2016 zijn we verhuisd naar de Schiecentrale in Rotterdam waar we in het nieuwe pand verder groeien met een eigen visie en een jong en ambitieus team.