/site/assets/files/1362/campus_enschede_bewerkt.jpg

1962 Campus TH Enschede

Het ontwerp van de campus is gemaakt naar het voorbeeld van Amerikaanse campusuniversiteiten. In het plan staat het bouwen van een overzichtelijke tuinstad voor een complete universiteitsgemeenschap centraal. Wonen, werken/studeren en recreëren worden samengevoegd op één terrein, waarbij het belangrijk is dat parkachtige karakter behouden wordt.

In het ontwerp wordt ontspanning en huisvesting met elkaar gecombineerd. Om de toegankelijkheid te bevorderen komt er dwars over het terrein een brede, dubbele weg. Ten westen van de weg is het campusgedeelte gebouwd, aan de andere zijde de onderwijsgebouwen.

Van het begin af aan worden jonge architecten bij de bouw van de TU Enschede betrokken. De campus is hierdoor een klein openluchtmuseum voor de Forumarchitectuur en met name de structuralistische tak geworden.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.