/site/assets/files/1567/887487_617040078309920_1097348464_o.jpg

Universiteitscampussen buitenland

1970-1990 Zuid-Oost Azië en Afrika
Eind jaren 60 krijgen we de opdracht voor de nieuwbouw van de Universiteit van Singapore. Andere campussen in Zuid-Oost Azië en West-Afrika volgen later. De ervaring die wij hebben opgedaan met campussen van Technische Universiteiten in Nederland en de internationale gerichtheid van Van Embden geven hiervoor de doorslag.

Singapore (1967-1970)

Het masterplan voor de Kent Ridge Campus is gebaseerd op een functieschema dat uitgaat van flexibiliteit, uitbreidingsmogelijkheden en inwisselbaarheid. Dat leidt tot een grid van 'Schotse ruiten' die over het terrein werden neergelegd. De afzonderlijke faculteitsgebouwen zijn onderling verbonden door bruggen, zodat voetgangers en auto’s van elkaar gescheiden zijn. Het masterplan is een vrij abstract ruimtelijk systeem, gecombineerd met een voorstel voor standaardisatie van enkele bouwstructuurtypen en een aantal spelregels. Een van de blikvangers is de centrale bibliotheek. 

Indonesië (1977-1985)

De 220 ha grote campus van de universiteit van Surabaya is gelegen 10 km van het stadscentrum. De bebouwing is geconcentreerd geplaatst aan weerszijden van een formele, groene ruimte met de hoofdvoetgangersroute. Speciale voetgangersroutes bieden de mogelijkheid om van gebouw tot gebouw te lopen zonder te worden blootgesteld aan de elementen. Het “Macro-schema” van het plan biedt een flexibel raamwerk voor toekomstige uitbreiding.

Nigeria (1981-1983)

Veel aandacht in dit plan voor de Owerri Universiteit gaat naar landschap, ecologie en (micro)klimaat. De Otamari River is de ruggengraat van het Universiteitscomplex. De ecologische en landschappelijke waarde van dit rivierdal is behouden en versterkt. Ook op de kleine schaal zijn landschapselementen en -structuren zoveel mogelijk behouden. Om erosie te voorkomen worden zo weinig mogelijk struiken en bomen verwijderd en waar nodig, terrassen en drainage gerealiseerd. Op de locatie passende beplanting is toegepast om het microklimaat te verbeteren. In de meest intensief gebruikte gebieden is voor de voetgangers een overdekt routestelsel ontworpen, ter bescherming tegen zon en regen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.