/site/assets/files/1363/zoetermeer1.jpg

1962 Zoetermeer

New Town
Een eigen woning was voor velen tot ruim na de Tweede Wereldoorlog onbereikbaar. De doorbraak van de auto als hét vervoermiddel brengt het wonen buiten de grote stad in een stroomversnelling. Werken deed je vaak nog in de grote stad. Leven er buiten.

Omdat Den Haag volgebouwd is, besluit de regering tot de uitbouw van het bestaande dorp Zoetermeer tot een satellietstad van Den Haag. Om het Groene Hart enigszins te sparen wordt Zoetermeer ontworpen als een compacte stad. Hoewel sterk gericht op Den Haag krijgt het een zelfstandige vorm. Een ringvormige tramweg verbindt de woonwijken met elkaar en met Den Haag CS. De ontwerpers stellen een fasegewijze groei voor en willen eerst het bestaande dorp Zoetermeer ‘afronden’ met de aanleg van twee woonbuurten.

Aan de noordzijde wordt een nieuw stadscentrum aangelegd, zodat het bestaande dorpscentrum geleidelijk de functie van een wijkcentrum kan vervullen. In de polders om het dorp heen worden de verschillende woonwijken gebouwd. Tussen de wijken is een H-vormig stelsel van hoofdwegen geprojecteerd dat bij het stadscentrum samenkomt in een brede esplanade. Dankzij de H-vorm zijn er in Zoetermeer geen vierarmige kruispunten nodig maar wordt de verkeersveilige T-splitsing geïntroduceerd.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.