/site/assets/files/1447/binnenstadsplan_dordrecht.jpg

1945 – 1966 Binnenstadsplannen

Dordrecht, Deventer en Zwolle
In de jaren na de oorlog komt de economische groei in een stroomversnelling. De auto doet definitief zijn intrede in het dagelijks leven en dat heeft grote gevolgen voor het landschap. od205 wordt veelvuldig gevraagd voor het ontwerpen van basisplannen voor de binnenstad. Zo is de binnenstad van Dordrecht, Deventer en Zwolle door ons bureau ‘herontworpen’.

Dordrecht

In Dordrecht is het doel om het winkelcentrum en de aanliggende bedrijven beter bereikbaar te maken. Door het maken van goede verkeersverbindingen tussen het oude winkelcentrum en de nieuwe woongebieden blijft het centrum bereikbaar. Hiervoor moet een deel van de grachtengordel worden gedempt, zodat er een brede verkeersboulevard kan worden aangelegd. Voordeel van deze demping is dat een ander deel van de grachtengordel kan worden gebruikt als promenade en als groengebied.

Deventer

In Deventer is op verschillende plekken in de binnenstad schade ontstaan door de oorlog. Het originele plan van de gemeente bestond uit op zichzelf staande oplossingen, maar de overzichtsvisie ontbreekt. Door od205 wordt een alternatief voorstel gedaan waarin wordt gekeken naar de bereikbaarheid van Deventer als geheel. Door het verkeerssysteem te vereenvoudigen kan een verbreding van de winkelstraat worden voorkomen en is er een voetgangersgebied aangelegd in het centrum. 

Zwolle

In Zwolle komt een verkeersroute direct langs de kern van de stad. Door de aanleg van drie bruggen sluit het verkeerssysteem direct aan op het regionale verkeersnet. De winkels komen zo dicht mogelijk bij de oude winkelstraten en er worden nieuwe woningen gebouwd in de binnenstad. Door de aanleg van een voetgangersbrug parkeren de bezoekers buiten de binnenstad. Hierdoor verlevendigt de binnenstad zonder dat er veel gesloopt moet worden om de parkeerdruk aan te kunnen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.