/site/assets/files/1421/od205_holtenbroek_3.jpg

1951 – 1970 Uitbreidingsplannen

Wageningen, Enschede, Delft, Lelystad en Zwolle
Een eigen woning was voor velen tot ruim na de Tweede Wereldoorlog onbereikbaar. De doorbraak van de auto als hét vervoermiddel brengt het wonen buiten de grote stad in trek. Werken deed je vaak nog in de grote stad. Leven er buiten. Dat maakt dat er veel behoefte is aan plannen voor uitbreidingen. Wij worden gevraagd voor het ontwerpen  van uitbreidingsplannen in onder andere Wageningen, Enschede, Delft, Lelystad en Zwolle.  

Zwolle

Zwolle heeft in de periode na de Tweede Wereldoorlog behoefte aan stadsuitbreiding. De nieuwe woonwijk Holtenbroek maakt hier deel van uit. Wij ontwerpen het structuurplan op basis van de wijkgedachte en volgens het principe van functiescheiding.

Holtenbroek is opgebouwd uit vier wijken met een gemeenschappelijk wijkcentrum. De buurten zijn door groenzones van elkaar gescheiden. De straten vormen een grid zodat alle bouwblokken in verband met de bezonning in noord-zuid of oost-westrichting zijn gepositioneerd. In de centrumzone en langs de randweg zijn openbare voorzieningen zoals scholen en winkels te vinden. Per buurt zijn de bouwblokken in zich herhalende verkavelcombinaties geplaatst. Aan de randen van de wijk is een aantal hoge flats van veertien lagen verrezen die het geheel omringen en uitzicht bieden op het landschap.

Delft

De Delftsche Coöperatieve Woningbouwvereniging heeft een visie. Zij zien een wijk voor zich die voor alle bevolkingsgroepen aantrekkelijk is. Dus waar zowel gezinnen als alleenwonenden of kinderloze echtparen zich thuis voelen. Ook winkels en een buurtcentrum moeten onderdeel zijn van het structuurplan voor Delfgauwsche Weije.

In het ontwerp is duidelijk plaats voor de interactie van bejaarden met andere bewoners, wat in die tijd behoorlijk vooruitstrevend is. Om organisatorische redenen worden de bejaardenwoningen gesitueerd in een flat. Daar bevindt zich ook een restaurant en een ziekenafdeling die voor de gehele wijk toegankelijk zijn. Dwars op de flat komt een kleuterschool zodat het contact tussen bejaarden en jonge kinderen wordt gestimuleerd.

De wijk vormt een duidelijke eenheid met een eigen identiteit. Zowel het stedenbouwkundig plan als ook de architectuur en het groenplan worden door ons ontworpen. Het hele ontwerp straalt een zekere ambachtelijkheid uit door de architectonische details.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.