23 mei 2022

Duinatelier II: naar een versterkt mozaïeklandschap

Brabants Duingoed 2050

Eind april organiseerden we samen met de Gebiedsonderneming Duinboeren het tweede Duinatelier. Samen met verschillende boeren en andere gebiedspartijen dachten we na over de toekomst van het productielandschap in de schil van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.

Het atelier is een van drie ateliers die we organiseren als onderdeel van het ontwerpend onderzoek Brabants Duingoed 2050. In het eerste atelier onderzochten we gezamenlijk de staat van het productielandschap. De belangrijkste conclusie was dat het bestaande kleinschalige mozaïeklandschap een zeer waardevol landschap is. De diversiteit van de productie en de rol van de boer in dit landschap als beheerder zijn hierbij essentieel. Juist deze diversiteit en kleinschaligheid zijn aan het verdwijnen, doordat diverse boerenbedrijven onder druk staan. Het verdwijnen van dit kleinschalige productielandschap met zijn diversiteit en grote hoeveelheid landschapselementen zou grote gevolgen hebben voor toerisme, recreatie en ecologie. Dit is nadelig voor alle gebiedspartijen.

In het toekomstperspectief zetten we daarom in op het behouden en versterken van dit mozaïeklandschap. In het tweede atelier onderzochten we hoe we dit landschap in de toekomst kunnen behouden en versterken. Belangrijk uitgangspunt is dat elke vorm van landgebruik in de toekomst niet alleen productie oplevert, maar ook landschapsdiensten. Diensten die een bijdrage leveren aan de landschapsbeleving, het natuurlijk systeem en bovendien voldoende inkomen opleveren voor de boer als beheerder van het landschap. Deze drie elementen voor het duurzame productielandschap vormen de basis: de beleving is essentieel voor de recreant (lokaal) en toerist (nationaal/internationaal), de meerwaarde voor het natuurlijk systeem is essentieel voor de flora en fauna en voldoende inkomen is essentieel om het mogelijk te maken voor een boer om het gebied te beheren. Het is daarom van belang dat we de juiste landschapsdiensten naar waarde gaan belonen. We beseffen dat hierin samenwerking tussen bedrijven en organisaties van belang is, maar ook dat iedere gebiedspartij hierin zijn steentje moet bijdragen: boeren, overheden en andere ondernemers die profiteren van de kwaliteiten van het mozaïeklandschap.

Begin juli volgt het laatste atelier, waarin we een gezamenlijk toekomstperspectief zullen schetsen.

Het project BRABANTS DUINGOED 2050 is onderdeel van de Open Oproep Prachtige Productielandschappen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Lees hier meer over het project.