28 april 2022

Aanbesteding gewonnen!

Toekomstbestendige bedrijventerreinen in Woerden

Op basis van onze visie heeft de gemeente Woerden ons geselecteerd voor het ontwerp van twee bedrijventerreinen.

In de uitvraag van de gemeente kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is dat de omgeving actief wordt betrokken in het proces. Onze unieke aanpak, met een transparant proces waarin keukentafelgesprekken met belanghebbenden een centrale rol hebben, is hier uitermate geschikt voor. Daarnaast zetten we in onze visie in op een goede landschappelijke inpassing die het natuurlijke systeem versterkt. Vanzelfsprekend wordt in de ontwerpen klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit meegenomen.

Het gaat om locaties die zijn aangewezen als schuifruimte voor lokale bedrijvigheid. De locatie Putkop in Harmelen betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein, de locatie Burgemeester van Zwietenweg in Woerden betreft een nieuwe locatie, dat nu nog landbouwgrond is. Wij zullen voor de gemeente het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan ontwerpen voor beide locaties.

Inmiddels zijn de keukentafelgesprekken in volle gang. Wordt vervolgd!