/site/assets/files/2511/overzichtstekening_de_vier_dorpen_rgb.jpg

Woonwijk De Volgerlanden

De Laantjes zijn opgeleverd; H-I-A jan 2023
24 januari 2023

In De Volgerlanden Oost, in Hendrik-Ido-Ambacht, wordt langzaam maar zeker zichtbaar waar wij samen met Projectbureau De Volgerlanden al enige jaren aan werken. Het ontwerp voor het landschappelijk raamwerk van het gebied heeft de basis gelegd voor de stedenbouwkundig plannen van de vier dorpen: De Laantjes, De Straatjes, De Erfjes en De Hofjes. 

Met het aanbrengen van de beplanting en het plaatsen van de speeltoestellen is het door ons gemaakte inrichtingsplan voor De Laantje nu beleefbaar geworden. Zoals de namen van de dorpjes al suggereren, staat in de opzet en in de inrichting van de openbare ruimte van elk dorp, een archetype centraal. Bij De Laantjes zijn dat vier parallelle  lanen, waarvan het Appellaantje de belangrijkste is.

Deze laan heeft een brede groene middenberm die beplant is met kleine bloesembomen. Dit grid van bomen wordt af en toe doorbroken om plaats te maken voor grotere hoogstam appelbomen en de speel- en ontmoetingsplekken. De inrichting van de speelplekken, ontworpen door Jette Hannaart, refereert net als de beplanting aan de oorspronkelijke tuinbouw en kassen die zich in het gebied bevonden.

De Straatjes is het volgende dorp waarvan de projectmatige woningen worden opgeleverd, volgens de planning is dat eerste helft van 2023. De Erfjes en de Hofjes volgen in de komende jaren.  

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.