/site/assets/files/2489/layout_publicatie_iso_zonder_inzooms.jpg

De weg naar de toekomst!

Kwaliteitsplan en Stedenbouwkundig Plan gereed; Arnhem jan 2023
17 januari 2023

OD205 en de gemeente Arnhem presenteren het stedenbouwkundig plan en kwaliteitsplan voor Fase 1 van het project Nijmeegseweg

Verdichting als motor voor een kwaliteitsslag

OD205 heeft samen met betrokken wijkbewoners en de Gemeente Arnhem een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van het gebied rondom de Nijmeegseweg. In het plan gaat de nieuwbouw van woningen hand in hand met het versterken van de groene kwaliteiten van het openbaar gebied. Zo transformeert het kruispunt Monchyplein tot een kwalitatieve groene parkruimte met twee nieuwe parkgebouwen en een betekenisvolle voetgangersroute die de beide wijkcentra met elkaar verbindt. Aan de westkant zijn de nieuwe woningen georganiseerd rondom collectieve hoven, welke worden afgewisseld met openbare pocketparks aan de Nijmeegseweg. Aan de zuidzijde wordt de nieuwbouw ingeluid met een markant entreegebouw. 

De Nijmeegseweg verandert hierdoor van een verkeersader naar een tuinstad-allee, passend bij het karakter van de wijk Malburgen.

Het stedenbouwkundig plan en kwaliteitsplan is tot stand gekomen in een co-creatief proces met de daarvoor opgerichte klankbordgroep van betrokken wijkbewoners. Met het plan wordt een eerste stap gezet in de ambitie om de wijkdelen Malburgen oost en west beter met elkaar te verbinden, zowel ruimtelijk als sociaal, én om Malburgen een gezicht te geven waar Arnhem voor staat en trots op kan zijn.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.