31 januari 2023

Samen naar een toekomstbestendig landgoed

Ons eerste fieldoffice; Brussel jan 2023

Met een eerste fieldoffice op locatie zijn we van start gegaan met de opmaak van een Masterplan voor het kasteeldomein Coloma in het Vlaamse dorp Sint Pietersleeuw onde rde rook van Brussel.

In een ontwerpteam met Atelier Romain, biologe Stefanie Delarue en architecten Met Zicht op Zee en in opdracht van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken wij de komende maanden de toekomstvisie uit die wij in de prijsvraagfase in grote lijnen hebben neergezet. Het plan is om van het domein het hele jaar door een belevenisvol, educatief en productief landschap te maken. Een plek voor jong en oud waar altijd iets te beleven en te ontdekken is. De rozencollectie is en blijft daarin een belangrijk onderdeel.

Tijdens het eerste fieldoffice bespraken we met de opdrachtgevers en andere belanghebbenden, waaronder de bewoners van Sint-Pieters-Leeuw, over de ambities en kansen om het kasteeldomein te versterken. Het gaat daarbij niet alleen om verbeteringen binnen het domein zelf, maar ook in de verwevenheid met het dorp en de verbinding met omringende Pajottenland.

Alleen op de sterkte schouders van betrokken mensen en lokale organisaties kan Coloma zich transformeren tot toekomstbestendig landgoed.

De regionale omroep RingTV maakte er een kort verslag van, kijk hier het filmpje.

Word vervolgd!