/site/assets/files/2197/collage_bassin.jpg

Van Kennispark naar Watercampus

Ruimte voor water
7 mei 2021

Begin dit jaar daagde BNA Netwerk Oosting ruimtelijk ontwerpers uit om na te denken over hoe water meer de ruimte kan krijgen. De regio Twente krijgt in de toekomst te maken met nog meer wateroverlast, hitte en droogte.

Onze collega’s Judit en Feline deden ontwerpend onderzoek voor de locatie Kennispark Enschede, een bedrijventerrein met ambitieuze toekomstplannen. Hoe kan water hier een belangrijkere plek krijgen zodat het Kennispark beter is voorbereid op het veranderende klimaat?

Om het Kennispark heen liggen verschillende gebieden die een belangrijke relatie aan kunnen gaan met het Kennispark. Water houdt zich niet aan de door ons bedachte grenzen en daarom stellen wij voor om de relatie met de omgeving te versterken. Met meer ruimte voor water transformeren we het Kennispark in een Watercampus.

Als belangrijkste ingreep wordt het Kennispark onderdeel van een waternetwerk door aan te sluiten op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Enschede en het Kristalbad. Het gezuiverde water wordt ingelaten in de Elsbeek 2.0, een beekzone waar het water zijn eigen weg mag vinden.

Ook de andere openbare ruimtes worden onderdeel van dit watersysteem door het dichte netwerk van mogelijkheden voor waterberging en infiltratie. Hierbij zijn het aangaan van een relatie met de omgeving en het meewerken met de topografie de basis. We creëren nieuwe maaiveldniveaus, waardoor het water langer kan worden vastgehouden, zodat het meer tijd krijgt om te infiltreren in de bodem.  Verharding maakt plaats voor kwalitatieve groene ruimtes, zoals regentuinen, waterpleinen en wadi’s.

Als watercampus ziet het Kennispark er groen en aantrekkelijk uit, met veel verblijfskwaliteit, ruimte voor biodiversiteit, kennisuitwisseling en natuurlijk ruimte voor water. Nieuwsgierig naar ons voorstel? Kijk hier het filmpje.

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.