/site/assets/files/2172/od205_stedenbouw_participatie_oudetonge.jpg

Bewonersparticipatie Oude Tonge

op Goeree-Overflakkee
29 maart 2021

Als stedenbouwkundig bureau zijn we door de gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd een stedenbouwkundige studie te doen naar de kansen voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimtes in de dorpskern van Oude Tonge.

Zo’n anderhalve maand geleden wandelden we samen met bewoners rond in het dorp. Gezien de maatregelen natuurlijk in kleine groepjes. Het doel was kennismaken en natuurlijk nemen we graag het bewonersperspectief meen in de studie.

De bewoners gaven ons een kijkje in hun dagelijks leven in het dorp. Ze vertelden ons over de karakteristieken en kwaliteiten van het dorp, maar ze zien ook punten die beter kunnen. Een bewoner wist veel over de geschiedenis van dorp te vertellen. Bijvoorbeeld over de nieuwe sluisdeuren van na de oorlog, die in het jaar 1953 wel voorkwamen dat water via de zuidkant het dorp inkwam, maar niet vanaf andere kanten: Oude Tonge was met 305 doden het zwaarst getroffen dorp van de watersnoodramp.

De rondwandelingen waren een welkome aanvulling op de informatie die wij via archiefonderzoek en kaartmateriaal ons eigen hadden gemaakt. De volgende stappen in de inventarisatie zijn een online workshop en een bewonersenquête. Het delen van de opgedane kennis uit de cultuurhistorische verkenning en de stedenbouwkundige analyse gaat in dit project samen met het ophalen van ideeën van bewoners en het creëren van betrokkenheid: Om samen aan een mooier dorp te werken.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.