29 april 2024

Met Copijn langjarig aan de slag voor gemeente Meierijstad

Veghel, april 2024

In een samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten zijn we door de gemeente Meierijstad, die bestaat uit de kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel en een aantal kerkdorpen, geselecteerd als een van de drie vaste leveranciers voor adviesdiensten op het gebied van stedenbouw en landschap. Daarvoor sloten we eind maart met de gemeente een raamovereenkomst af.

Breed scala
We kozen met Copijn voor de gezamenlijke inschrijving op de Europese aanbestedingsprocedure om de gemeente Meierijstad een bredere kennis en kunde aan te kunnen bieden én flexibeler in onze inzet te zijn. Door onze samenwerking kunnen we een breed scala aan opdrachten invullen voor de gemeente: van klein tot groot en van vroegtijdig ingepland tot snel schakelen bij onvoorziene vraagstukken. Door daarin gezamenlijk op te trekken, versterken we niet alleen onderling elkaars kennis en kunde, maar borgen we ook de continuïteit van onze inzet voor de gemeente.

Positief beoordeeld
Bij de beoordeling van onze gezamenlijke inschrijving werd met name onze oplossing voor de voorgelegde casus door de gemeente positief beoordeeld. In plaats van een voorstel voor een concreet ontwerp, kozen we ervoor om de gemeente aan de hand van praatplaten mee te nemen in het proces dat we zouden doorlopen bij deze opgave. Welke stappen zien we in het traject, en met welke partijen willen we in gesprek gaan om tot het ontwerp te komen? Deze inzet op contact en gesprek werd door de gemeente duidelijk op prijs gesteld.

Van start
De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met eenmalig een optie tot verlenging met twee jaar. Inmiddels zijn we met twee projecten al van start gegaan: een schetsplan voor woningbouw voor de vrijgevallen locatie van een voormalige dagbestedingsvoorziening en de ontwikkeling van ruimtelijk koersdocument waarmee de gemeente voor de kern Veghel afwegingen kan maken over woningbouwplannen van marktpartijen.