12 maart 2024

De Nude in Wageningen krijgt eigentijdse openbare ruimte

Samen met de bewoners en de gemeente Wageningen zijn we gestart met het opstellen van een integraal plan voor de openbare ruimte in woonwijk de Nude.

We ontwikkelen een visie en zetten tegelijkertijd een inrichtingsplan voor de openbare ruimte op. De Nude is een woonwijk gelegen aan de westkant van Wageningen, op de oeverwal tussen de stad en de Grebbeberg.  

Het originele ontwerp van de Nude komt voort uit het ‘Ontwikkelingsplan Wageningen’ uit 1954 dat toen is opgesteld door de gemeente en het bureau van Sam van Embden; het bureau dat sinds 1969 OD205 heet. In 1959 kreeg ons bureau de opdracht de Nude te ontwerpen. De idealen van die tijd komen nog terug in de layout van de wijk, maar door ad hoc ingrepen in de openbare ruimte en matig onderhoud daarvan is daar niet veel meer van terug te zien.

Vandaar dat we een integrale visie opstellen. Daarin zullen huidige vraagstukken als duurzaamheid en klimaatadaptatie net zo een plek krijgen als ruimtelijke ingrepen die gebaseerd zullen zijn op een nieuwe interpretatie van het sociale leven in de wijk. Zo blazen we het ontwerp van onze voorgangers nieuw leven in.