24 oktober 2023

Co-creatie in stadswijk Malburgen

Arnhem, oktober 2023

De Nijmeegseweg is de drukke zuidelijke toegangsweg tot de gemeente Arnhem - én een brede barrière tussen het oostelijke en het westelijke deel van de wijk Malburgen. Hoe buigen we die barrierewerking om en creëren hier een goede verbinding tussen die twee wijkdelen? En hoe maken we van de Nijmeegseweg een echte stadsentree van Arnhem?

In een co-creatief proces met wijkbewoners en gemeente ontwikkelden wij 2021/2022 een breed gedragen visie voor dit gebied. Nu, oktober 2023 starten wij een nieuwe fase van deze transitie en inbreiding op. Tijdens de eerste van zes avonden met de klankbordgroep bouwden wij met bewoners gezamenlijk verder aan die visie. Dat bouwen kan letterlijk worden genomen; de bewoners knutselden de hele avond aan werkmaquettes waarin ze konden aangeven hoe zij de toekomst van de Nijmeegseweg zien. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de bewoners hechten aan het vele groen en het bomenbestand in het plangebied, dat fietsers hier meer ruimte verdienen en de autogebruiker juist minder in de watten gelegd hoeft te worden.

Aan weerzijden van de Nijmeegseweg zullen circa 600 woningen gebouwd worden. In ons stedenbouwkundig schetsontwerp uit 2022 wordt deze verdichtingslocatie een groene ‘tuinstad-allee’, natuurinclusief en klimaatadaptief. Daarbij brengen we de woningbouwopgave slim samen met de behoefte aan een verbinding tussen de wijkdelen en versterken in één beweging door de bestaande groene kwaliteiten van het plangebied.

Foto's: Michel Lammerse