Nieuwe opdracht: ruimtelijk ontwerp afvalwaterzuivering

Vlaardingen, 11 juli 2024

Op bedrijventerrein Vergulde Hand-West in Vlaardingen gaat het hoogheemraadschap Delfland een nieuwe afvalwaterzuivering bouwen. Het hoogheemraadschap heeft ons de opdracht gegund om hiervoor het voorlopig ruimtelijk ontwerp te maken.

Verrijking van de omgeving

Bij het maken van dit ontwerp is onze inzet drieledig. We willen er met ons ontwerp ten eerste aan bijdragen dat afvalwaterzuivering Vergulde Hand een aanwinst wordt voor de omgeving. Door de aard van een dergelijke installatie beslaat een afvalwaterzuivering (AWZI) een groot grondoppervlak. De bouw van de diverse onderdelen van de zuivering wordt heel sterk bepaald door technische eisen die eraan gesteld worden. Maar daar waar daar wél ruimte voor is, benutten we in ons ontwerp de aanknopingspunten om de zuivering een verrijking van de omgeving te maken. Vooral in een groene omzoming van de AWZI zien we daarvoor mooie kansen.

Prettige werkplek

Naast onderdeel van de waterketen, wordt de nieuwe AWZI voor de medewerkers van het hoogheemraadschap ook hun dagelijkse werkplek. Dit is het tweede belangrijke aspect dat we met ons ontwerp voor ogen hebben: bijdragen aan het creëren van een prettige werkomgeving. De architectuur van gebouwen op het terrein, zicht op groen, voldoende schaduw om de temperaturen binnen en buiten aangenaam te houden en de mogelijkheid om tijdens de lunch een rondwandeling te maken, spelen daar een belangrijke rol in.

Werk hoogheemraadschap zichtbaar maken

Tot slot gaan we in het ontwerptraject op zoek naar innovatieve en verrassende mogelijkheden om meer zichtbaar te maken welke belangrijke rol een waterzuiveringsinstallatie in het dagelijks leven speelt. Waterzuiveringen liggen meestal op ruime afstand van bewoonde gebieden en uit veiligheidsoverwegingen zijn ze niet zomaar toegankelijk. Maar ze zijn onmisbaar in het functioneren van onze samenleving. In ons ontwerp gaan we daarom op zoek naar aansprekende manieren om dat zichtbaar te maken en zo het verhaal van het hoogheemraadschap te vertellen aan de bewoners.

Planning

Na de eerste voorbereidingen in juli, komt het ontwerptraject vanaf september vol op stoom. In totaal zal het proces een klein jaar in beslag nemen: inclusief de momenten voor het betrekken van stakeholders en beslismomenten binnen het hoogheemraadschap is de planning erop gericht in juli 2025 het ruimtelijk ontwerp op te leveren. In 2027, na het afronden van alle bestuurlijke en wettelijke procedues verwacht het hoogheemraadschap de bouw van de nieuwe AWZI te starten.

 

 

Foto: Hoogheemraadschap van Delfland, awzi De Groote Lucht waar Vervulde Hand de vervanger voor wordt