18 januari 2024

Participatie voor Dorpsvisie Nieuwland

In totaal 30 uur, dat is de tijd die wij in het najaar van 2023 in Nieuwland zijn geweest om met bewoners van gedachten te wisselen over hoe het is om in Nieuwland te wonen en om samen na te denken over wat er beter zou kunnen. Met in totaal 186 vlaggetjes maakten betrokken bewoners duidelijk wat ze belangrijk vonden. Dit gaat allemaal samenkomen in de dorps(woon)visie voor Nieuwland; de toekomst van het dorp volgens de bewoners.

Tijdens een goed bezochte dorpsavond op 14 december hebben we onze opzet voor de dorps(woon)visie gepresenteerd aan de bewoners. Aan de hand van vier themapanelen (verkeer & veiligheid, wonen & voorzieningen, regels voor het bouwen en ‘hoe nu verder’) is de inhoud van de visie getoond en besproken. Bij elk paneel was er de mogelijkheid om vragen te stellen, in discussie te gaan en om aanvullingen aan ons mee te geven.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitief maken van de dorps(woon)visie zodat deze gepresenteerd kan worden aan de Raad van de Gemeente Vijfheerenlanden.