24 juli 2023

Groen licht voor vervolgonderzoek Bouwen vanuit de Bodem

Rotterdam, juli 2023

We mogen verder met fase II! Na ons ontwerpend onderzoek voor het onderzoeksprogramma Bouwen vanuit de Bodem I van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft het fonds ons nu groen licht voor een vervolgonderzoek.

In de eerste fase van het onderzoeksprogramma ontwikkelden we een praktijkgerichte methode om bestaande bedrijventerreinen vanuit het abiotisch systeem (water en bodem) te transformeren naar vitale werklandschappen die weer onderdeel zijn van het lokale abiotische systeem en een hoge verblijfskwaliteit hebben.

Bij de 3800 bestaande bedrijventerreinen die Nederland telt is nauwelijks rekening gehouden met de kenmerken en kwaliteiten van bodem en water. Die zijn voor elk bedrijventerrein anders, afhankelijk van de vraag of gebouwd wordt op een bodem van veen, klei of zand. Aanhaken op de karakteristieken van het lokale abiotische systeem biedt volop kansen om van deze uniforme en generieke locaties (gezamenlijk grondbeslag: duizend vierkante kilometer) gezondere werkplekken maken met meer biodiversiteit en een sterke eigen signatuur.

In de tweede fase gaan we deze methode inzetten voor het ontwikkelen van een concreet ontwerp en visie voor bedrijventerrein Rollepaal in Dedemsvaart, waar bovendien een uitbreiding van het terrein op de planning staat.