31 juli 2023

Nieuwe opdracht: dorps(woon)visie voor Nieuwland 

Vianen, juli 2023

De gemeente Vijfheerenlanden heeft behoefte aan nieuwe woningen. Om deze nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit én met de inbreng van inwoners en ondernemers te realiseren, stelt de gemeente voor zijn 13 dorpen een dorps(woon)visie op.  

Voor het dorp Nieuwland zijn wij gevraagd om de dorps(woon)visie te ontwikkelen. Nieuwland is een karakteristiek dorp met een geschiedenis die teruggaat tot 1025. De 1400 inwoners noemen de groene omgeving, het ons-kent-ons, de rust en de ruimte als de belangrijkste kernwaarden van Nieuwland. In het dorp moeten zo’n vijftig nieuwe woningen komen. De dorps(woon)visie van OD205 beschrijft hoe de woonomgeving in het dorp zich kan ontwikkelen om de vraag naar nieuwe woningen op te vangen en tegelijkertijd de leefbaarheid van Nieuwland te behouden of zelfs te verbeteren.  

Dat vraagt om een realistische en gedragen dorps(woon)visie die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Nieuwland en de ruimtelijke kaders bevat waarbinnen de woonopgave kan worden gerealiseerd. Dorpsbewoners en ondernemers van Nieuwland weten als geen ander hoe zij hun eigen dorp leefbaar kunnen houden. In het najaar gaan wij op locatie werken. Met breed en open gevoerde dorpsdiscussies willen we betrokkenheid creëren bij de dorps(woon)visie voor Nieuwland, eigenaarschap en samenwerking. De dorps(woon)visie voor Nieuwland is naar verwachting in december gereed.