/site/assets/files/2552/001_b.jpg

Druk bezochte bewonersavond

Verdichting in de buurt; Wageningen feb 2023
10 februari 2023

In Wageningen willen de Woningstichting en de gemeente in het bebouwde gebied verdichten om het landschap niet verder aan te tasten. Wij zijn gevraagd een plan te maken voor de Kolkakkerweg. Van verkenning via een stedenbouwkundig ontwerp tot een inrichtingsplan. Ontwikkelen in een bestaande omgeving betekent automatisch intensieve betrokkenheid met zittende bewoners. Eind januari was de eerste bewonersavond voor dit project. 

De sloop van vier verouderde woongebouwen leidt tot kansen, maar ook tot dilemma’s. Door op de eerste avond de dilemma's met de aanwezigen te delen, werd als snel duidelijk dat wij aan het begin van het proces staan en in gesprek willen met de omwonenden. Niet: wat vinden wij belangrijk, maar eerst: Wat vind u belangrijk?

Na de presentatie van de dilemma's met thema's als aanwezig groen, bouwprogramaa, privacy, bezonning en parkeren hebben bewoners in gesprekken met ons hun wensen en zorgen kenbaar gemaakt. We hebben heel veel informatie opgehaald.  

Nu is het tijd om alle informatie te ordenen en eerste verkenningen te doen. Wordt vervolgd!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.