23 mei 2023

Serious gaming: OD205 ontwikkelt Mozaïek Meesters

Helvoirt, mei 2023

Het agrarisch productielandschap in de schil van Nationaal Park Loonse en Drunense duinen staat onder grote (ruimte)druk. Hoewel natuur en landbouw van oudsher sterk met elkaar zijn verbonden, dreigt het kenmerkende coulisselandschap dat hierdoor is ontstaan te verdwijnen. Dit komt onder meer door strenge regelgeving, toenemende recreatie en verstedelijking.  

In ons onderzoek Brabants Duingoed 2050 werken we samen met de gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij en Bureau Buiten aan een toekomstperspectief om dit mozaïek landschap te behouden en te versterken. De kern van het toekomstperspectief draait om het (terug) in balans brengen van het productieve, natuurlijke en het recreatieve landschap en welke rol de boeren hierin kunnen spelen.  

De afgelopen maanden werkten wij samen met agrarische ondernemers uit het deelgebied Manken Tiend toe naar een bod. In dit bod, dat zal worden aangeboden aan de provincie, geven de boeren aan hoe zij gezamenlijk verder willen werken aan een gezonde bodem, water en biodiversiteit. Sinds de Duinboeren zijn opgericht, 25 jaar geleden, zijn hier namelijk al veel stappen in gezet.  

Om het bod te bespreken en te visualiseren ontwikkelden we voor het 3e Duinatelier op 25 april het spel Mozaïek Meesters. Tijdens het spel koppelden de boeren hun huidige landgebruik (bijvoorbeeld 30 Ha grasland en 10 Ha aardappelteelt) aan de best passende bodemsoort in het gebied. Vervolgens werden dit aangevuld met managementmaatregelen voor bodem, water en biodiversiteit, en met landschaps- en recreatiediensten zoals het beheer van houtwallen en de aanleg van klompenpaden of mountainbike routes.  

Belangrijkste conclusies uit het spel waren de wens voor het behoud van een afwisselend landschap, dat samenwerking hierin essentieel is en dat boeren als hoeder van het landschap hier een belangrijke rol in spelen.  

Nieuwsgierig geworden? Op zondag 11 juni, tijdens de Duinboerendag, zal het spel Mozaïek Meesters samen met een kleine tentoonstelling van het onderzoek gepresenteerd worden aan de andere boeren en bezoekers.