9 mei 2023

Bouw nieuwe hondenopvang gestart!

Den Ham, mei 2023

De Koninklijke Hondenbescherming creëert in Den Ham een opvanglocatie en trainingscentrum voor oude en getraumatiseerde honden. Het doel is de honden een omgeving te bieden zonder stress. De voormalige boerderij en bijgebouwen worden hiervoor getransformeerd tot hondenverblijven en de bijbehorende faciliteiten, naar voorbeeld van de Dog Trust in Engeland.

Voor de terreininrichting rondom de gebouwen maakten wij het masterplan. Net als bij de inrichting van de kennels staat bij de inrichting van de verschillende buitenverblijven het welzijn van de honden voorop. Buitenspelen en rondsnuffelen is belangrijk voor honden. In de buitenruimtes, trainingsvelden en wandelroutes is dan ook veel variatie aangebracht met verschillende materialen en diverse beplanting.

Naast het welzijn van de honden was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor de gebouwen en de terreininrichting. Het resultaat is een natuurinclusief plattelandserf, waar bos, kruidenrijk grasland, een boomgaard en een poel samen een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Het regenwater van de daken wordt verzameld in de poel en daarmee vastgehouden in het gebied. Naast het hergebruik van de bestaande gebouwen is ook het terreinontwerp zoveel mogelijk circulair. De aanwezige verhardingen worden hergebruikt als bestrating, als muurtjes langs de plantvakken of er worden speelelementen voor de honden van gemaakt.

Er is nu een start gemaakt met de bouw van dit mooie project, zoals te zien is in deze video.