8 augustus 2023

Masterplan landgoed Coloma gereed

Brussel, augustus 2023

In opdracht van het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos (ANP) ontwikkelden wij een masterplan voor kasteeldomein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw en zijn bijzondere rozentuin. Dat masterplan maakten we in een onderzoekteam met collega-ontwerpers uit België, Atelier Romain, Stefanie Delarue en met zicht op zee. Kern van het plan: een herpositionering van het kasteeldomein lokaal en in de regio, een verjonging van de rozentuin en een duurzaam toekomstperspectief als ecologisch landgoed met nieuwe partnerschappen en activiteiten.

Participatie was een belangrijk onderdeel van het proces. In een drietal ‘Fieldoffices’ gingen we in gesprek met verschillende werkgroepen, ondernemers en bewoners van Sint-Pietersleeuw.

Met nieuwe partnerschappen bouwt het kasteeldomein aan een duurzaam kader en een toekomstbestendige plek. Die toekomst rust in het masterplan op drie pijlers. Coloma wordt een ecologisch landgoed dat inzet op kennisuitwisseling, en een scenografisch landgoed waarbij beleving en co-creatie centraal staan en een productief landgoed, om nieuwe doelgroepen en activiteiten aan te trekken. Denk daarbij aan duurzame landbouw, permacultuur- of voedselbosprincipes.

Ons masterplan biedt een gefaseerde transformatiestrategie voor het domein, waarin de rozentuin tot rozenpark wordt, compleet met onthaalplein en parkpaviljoen. Het park krijgt ins ons plan onder meer een nieuw verbindend wandellint voorzien van spelprikkels, een bosrandtuin en een boomgaard.