02 maart 2023

Gereed: Een tijdelijk huis voor ontheemden

Goeree-Overflakkee, maart 2023

In de Gemeente Goeree-Overflakkee heeft OD205 een woonbuurt ontworpen die op korte termijn onderdak gaat bieden aan ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen. Een tijdelijke woonbuurt voor minstens 5 jaar, bestaande uit 110 flexwoningen die mogelijk op de langere termijn onderdak biedt aan andere doelgroepen.

Het is voor ons essentieel dat we met ons ontwerp de vluchtelingen een woonomgeving bieden die hun leven weer wat glans geeft. Met prettige plekken voor informele ontmoetingen, maar ook voldoende privacy en rust. 

Autovrije groene hoven

De nieuwe woonbuurt bevindt zich aan de rand van Middelharnis aan de Sommeldijkse Havendijk. De bebouwing van maximaal twee verdiepingen hoog ligt rondom twee autovrije hoven. Het middelpunt van elk hof is een groene plek waar verschillende grassoorten en laagblijvende beplanting ruimte biedt aan spelen, wandelen en verblijven. Rondom het middengebied ligt een zone met halfverharding die toegang biedt aan elke woning. Door middel van een lage haag is er een overgang tussen het openbare hof en de voordeur gemaakt.

Natuurlijke randen

Het gebied is omringd door watergangen met natuurvriendelijke oevers. Het groen van de omgeving wordt in het ontwerp doorgetrokken met bloemrijke mengsels en bomen. Aan de achterkanten van de woningen liggen privé terrassen en balkons aan het groen of aan het water waarbij de landschappelijke inrichting extra privacy geeft aan de bewoners. De bomen zijn zo gepositioneerd dat ze ook in de toekomst kunnen blijven staan zelfs wanneer de woonbuurt op een langere termijn niet meer nodig zou zijn.

Bouwen in 2023

De start van de bouw begint op zeer korte termijn. We vonden het een mooie uitdaging om aan zo’n maatschappelijk dringend onderwerp te mogen ontwerpen.