20 maart 2023

Gebiedsvisie Het Havenscharnier gereed

Katwijk, maart 2023

Katwijk is in ontwikkeling. Met veel elan transformeert het voormalige vissersdorp in een gewilde plek voor nu al 60.000 mensen. Zij vinden hier hun thuis in een prachtige omgeving tussen kust, duin en polder.

Rondom het Prins Hendrikkanaal liggen nog volop kansen voor verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Verbonden met de Oude Rijn was dit vroeger een drukke plek met visserij en scheepvaart. Tegenwoordig tref je hier een bonte verzameling van functies, gebouwen en restruimten aan, die je eerder in de periferie verwacht. Maar dit gebied is de periferie niet meer! In potentie is dit een scharnier tussen het hart van het oude vissersdorp en de Oude Rijn.

Gezicht aan het water

In de gebiedsvisie van OD205 zijn de waardevolle fragmenten samen met een aantal strategische ingrepen tot een nieuw geheel gesmeed; het Havenscharnier van Katwijk aan Zee.

De omgevingskwaliteit wordt verbeterd door nieuwe routes voor voetgangers langs kades en groene plekken aan te leggen, nieuwe voorzieningen mogelijk te maken en het openbaar gebied met oog voor kwaliteit, klimaatbestendigheid en sociale functies opnieuw in te richten. Dit alles in combinatie met een bouwopgave voor honderden woningen. De woningbouw wordt in verschillende typologie├źn voorgesteld, zorgvuldig afgestemd op de positie in het geheel. Van lage gebouwen aan nauwe straten tot een woontoren op de hoek van de Rijn en het kanaal.┬á

Het Havenscharnier krijgt een maritieme sfeer die verwijst naar de rijke historie van het Prins Hendrikkanaal en vormt in de toekomst een nieuwe voorkant van Katwijk aan Zee vanaf de Oude Rijn.