/site/assets/files/2205/foto_reader.jpg

De Resultaten ontwerpuitdaging Ruimte voor water gebundeld

15 juni 2021

Met de ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’ heeft BNA Lokaal netwerk Oosting ruimtelijke ontwerpers, waterschappers en experts in Nederland geprikkeld om anders te kijken en te ontwerpen. Op basis van de uitdagingen die er waren bij de ingebrachte locaties zijn 4 teams in co-creatie aan de slag gegaan om samen een aanpak te creëren waarbij wateropgaves in de toekomst optimaal worden benut voor het verbeteren van de (leef)omgevingskwaliteit.

De resultaten moesten vooral inspireren, daadwerkelijke uitvoering was geen doel op zich, haalbaarheid wel.

Als od205 hebben wij ons bezig gehouden met Kennispark te Enschede. Voor dit bedrijventerrein lag al een strategisch plan voor, waarbij de inzichten vanuit de ontwerpen naast inspiratie voor dit gebied ook andere opgaven in het veld van bedrijventerreinen of campussen verder kunnen helpen.

Reader en tentoonstelling

Alle eindontwerpen zijn opgenomen in een reader, welke een goed beeld geeft van de uitgewerkte ontwerpen en de creatieve klimaatbestendige oplossingen die uit het proces zijn voortgekomen. Met deze bundeling van waardevolle, creatieve een klimaatbestendige ideeën, wil BNA Lokaal netwerk Oosting opdrachtgevers uitdagen om deze fantastische mogelijkheden te verkennen voor toepassing in diverse trajecten.

In het najaar zal, naar aanleiding van alle opgedane kennis, een debat georganiseerd worden waarbij overheden en de markt met elkaar in gesprek kunnen gaan over de uitkomsten van de ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’. Ook worden de ontwerpen tentoongesteld op diverse locaties in de regio, zoals gemeenten, Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel, die deze ontwerpuitdaging mede mogelijk hebben gemaakt.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.