/site/assets/files/2168/iso-kaart_hapert_20210223_details-01-1.jpg

Live-stream visie Centrum Hapert

Het dak repareren nu de zon schijnt
04 maart 2021

Op 23 februari 2021 hebben drie bureaus achter elkaar hun visie op het centrum van Hapert gepresenteerd; De Zwarte Hond, BURA en OD205.

Met deze livestream vanuit een TV studio in Eindhoven is een voorlopig einde gekomen aan een adviestraject dat bijzonder is. In de nazomer van 2020 benaderde Gemeente Bladel de bureaus om te polsen of zij interesse hadden in onderlinge concurrentiestrijd een stedenbouwkundige visie op te stellen. In der kern Hapert speelt een aantal ingrijpende ontwikkelingen die een bredere kijk op de toekomst vraagt. De gemeente is van plan de winnende visie integraal in de omgevingsvisie op te nemen die ze zelf gaat opstellen. Na een uitgebreide briefing gingen we aan de slag en in november 2020 brachten de bureaus een tussenpresentatie uit die ook al live vanuit de studio werd gepresenteerd. 

OD205 heeft zich voor een aanpak uitgesproeken die uitgaat van

  • de behoeften van de inwoners,
  • ruimtelijk passend is in de specifieke omgeving en
  • gericht is op de toekomst.

Human, cultureel en duurzaam gaan in onze visie hand in hand. 

Kern van onze visie is het compacter maken van het kernwinkelgebied en het aanbieden van nieuwe openbare ruimtes met hoge verblijfskwaliteit. Hiervoor stellen wij een nieuw dorpsplein voor waarlangs gemengde bebouwing kan worden ontwikkeld: verhuurbare commerciële oppervlaktes in de plint, woonbebouwing op de verdiepingen en een gezondheidscentrum als een toegevoegd bouwvolume aan de MFA (multifunctionele accomodatie) die binnenkort gebouwd gaat worden.    

Met dit voorstel menen wij een gezonde basis te leggen voor de toekomstbestendigheid van het dorp. Nu gaat het nog in veel opzichten heel goed met Hapert. Maar het lijkt ons een zeer verstandige keuze van het gemeentebestuur om juist in deze omstandigheden over de toekomst na te denken om problemen vóór te zijn.

De winkelstructuur wordt gekenmerkt door grote verspreiding langs de oude lintenstructuur. Voor retailers aan de minder aantrekkelijke uiteindes van het winkellint scheppen wij de mogelijkheid naar een centralere plek te verhuizen. Het dorpsplein is programmatisch en qua karakter aanvullend op het marktplein waar de supermarkten gesetteld zijn en de nodige parkeerplaatsen liggen. Het nieuwe dorpsplein wordt diens groene tegenhanger. Het krijgt een mooie programmatische mix en via een aantrekkelijk winkelcircuit passen we het plein naadloos in de structuur van het dorpscentrum in.

Een nieuw plein dat nagenoeg autovrij is, geschikt is voor geliefde dorpsevenementen en qua inrichting op belangrijke welzijns- en klimaataspecten inspeelt. Het centrale gedeelte van het plein wordt als schaduwrijke regentuin voorgesteld. Een inrichting die ervoor zorgt dat we hittestress voorkomen en grotere hoeveelheden water op slimme manier kunnen bergen om zo het ondergrondse systeem te ontzien. 

Het was spannend en boeiend om niet alleen onszelf maar ook de andere twee bureaus met deze opgave te zien worstelen. Wij zijn in ieder geval blij en trots met de uitkomst van ons ontwerpproces en kijken uit naar de beslissing van de gemeente. Wij hopen eind mei goed nieuws over het vervolg te kunnen verspreiden.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.