OD205

een ander perspectief
Wij zijn een bureau voor stedenbouw en landschap. Ons werk wordt gekenmerkt door helderheid en verrassing. Door de bestaande context en oog voor nieuwe ontwikkelingen en door een focus op alledaagse activiteiten en progressieve ideeën. Voor ons is het belangrijk om aan een leefomgeving te werken waarin mensen zich thuis voelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het gedrag van mensen, de bewoners, ondernemers of de bezoekers van een gebied. Voor hen doen we het. Wij geloven in een betere toekomst. De bestaande context en het eisenpakket van alle betrokkenen vormen voor ons de springplank om die te bereiken. Met onze idealen en onze ervaring gaan we keer op keer kijken hoe ver we gezamenlijk kunnen komen
Tekengebied 1

Onze missie voor de komende jaren is driedelig: Ten eerste werken wij aan projecten die bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich thuis voelen. Ten tweede zijn onze ontwerpen en adviezen gericht op de toekomstbestendigheid van onze leefomgeving. Ten derde doen wij enkel ingrepen met respect en waardering voor het bestaande (stedelijk) landschap en de geschiedenis van de plek.

od205 is georganiseerd als een verzameling van tandwielen. Onderverdeelt in twee groepen; projecten en onderzoeken. Een tandwiel is een mechanisme dat gebruikt wordt om beweging over te brengen of om van snelheid of richting te veranderen. Ieder tandwiel draait in haar eigen tempo, af en toe in versnelling gebracht door de ander. Dit zijn de bijzondere momenten waarop vernieuwende inzichten ontstaan en de projecten en onderzoeken elkaar tot grotere hoogte brengen. Door versnellingen en richtingsveranderingen houden de tandwielen elkaar, en dus od205, in beweging.

Wij adviseren en ontwerpen op de gebieden stedenbouw en landschapsontwerp. Het integreren van deze twee perspectieven is vaak een waardevolle meerwaarde voor onze projecten. Onderzoeken worden uitgevoerd in ons onderzoekslab. Het LAB is een belangrijk onderdeel van od205 en een wezenlijke ondersteuning van de projecten binnen het bureau. Met het LAB werken wij aan onze missie. Onderzoek doen wij momenteel naar drie maatschappelijke thema’s; Social Spaces, Common Grounds en City Systems.

Wij werken zo al 80 jaar aan baanbrekende projecten. Klik hier voor een overzicht van onze geschiedenis.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.